Սկիզբ / Վիճակագրություն / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % / 2017

ժամանակա- հատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար - 106.8 53.5
Փետրվար - 106.4 109.9
Մարտ - 106.7 114.1
Ապրիլ - 103.2 100.1
Մայիս - 108.9 112.1
Հունիս - 105.0 108.2
Հուլիս - 108.5 106.6
Օգոստոս - 103.9 118.9
Սեպտեմբեր - 103.0 108.9
Հոկտեմբեր - 117.2 92.6
Նոյեմբեր - 108.6 88.8
Դեկտեմբեր - 112.6 121.8
Հունվար-Դեկտեմբեր - 107.7 -
Տարեսկզբից - - -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2017 - 107.7
2016 - 100.7
2015 - 103
2014 - 104.1
2013 - 103.5
2012 - 107.2
2011 - 106.1
2010 - -
2009 - -
2008 - -
2007 - -
2006 - -
2005 - -
2004 - -
2003 - -
2002 - -
2001 - -
2000 - -