Սկիզբ / Վիճակագրություն / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ / 2018

ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 9333.7 119.7 10.6
Փետրվար 12309.3 125.1 129.9
Մարտ 22878.9 123.2 194.4
Տարեսկզբից 44521.9 123.0 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2017 415873.3 102.2
2016 410602.9 87.5
2015 481496.9 98.8
2014 463858.0 100.2
2013 453449.3 92.3
2012 479415.6 97.4
2011 504824.5 91.1
2010 588807.7 97.5
2009 579740.7 62.6
2008 858680.1 103.1
2007 671029.0 119.7
2006 643827.8 138.4
2005 435124.8 141.1
2004 276403.4 114.7
2003 237843.6 140.8
2002 166628.0 145.1
2001 110393.5 106.2
2000 100990.0 127.3