Սկիզբ / Վիճակագրություն / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ / 2018

ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 112041.4 115.1 78.4
Փետրվար 114576.3 115.4 101.9
Մարտ 129849.5 118.8 113.1
Տարեսկզբից 356467.2 116.5 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2017 1453515.5 114.4
2016 1268934.0 107.2
2015 1147184.7 101.6
2014 1090528.6 109.6
2013 988158.3 104.7
2012 941280.0 110.6
2011 840033.4 105.5
2010 771597.2 105.7
2009 698215.3 101.1
2008 698466.9 113.8
2007 571794.6 115.5
2006 475042.7 123.9
2005 362819.3 115.5
2004 315346.0 123
2003 230351.5 127.2
2002 177747.0 115.1
2001 187634.2 106.5
2000 178812.0 104