Սկիզբ / Վիճակագրություն / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Սպառողական գների ինդեքսը, % / 2017

Ժամանակագրական շարքերը ներկայացված են տոկոսով (%)

ժամանակա- հատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար - 99.4 102.6
Փետրվար - 99.8 99.1
Մարտ - 99.9 99.7
Ապրիլ - 101.2 101.0
Մայիս - 101.6 99.8
Հունիս - 101.1 99.1
Հուլիս - 100.9 97.4
Օգոստոս - 100.9 99.6
Սեպտեմբեր - 101.0 100.2
Հոկտեմբեր - 101.2 100.8
Նոյեմբեր - 102.2 102.0
Դեկտեմբեր - 102.6 101.5
Հունվար-Դեկտեմբեր - - 101.0
Տարեսկզբից - - 101.0

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2017 - -
2016 - 98.6
2015 - 103.7
2014 - 103
2013 - 105.8
2012 - 102.6
2011 - 107.7
2010 - 108.2
2009 - 103.4
2008 - 109
2007 - 104.4
2006 - 102.9
2005 - 100.6
2004 - 107
2003 - 104.7
2002 - 101.1
2001 - 103.1
2000 - 99.2