Սկիզբ / Մեր մասին / Կոնտակտներ

Կոնտակտներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության պող. Կառավարական տուն, 3
0010, Երևան
Հեռախոս: (374 11) 524 213
Ֆաքս: (374 11) 521 921

E-mail: info@armstat.am

Կոնտակտներ

Տարածքային գործակալություններ