close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ / 2016

Սկսած 2015թ.-ից ՀՆԱ ցուցանիշը ՀՀ ԱՎԾ կողմից հաշվարկվում է համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 (ԱՀՀ 2008) միջազգային ստանդարտի: Ըստ ԱՀՀ 2008-ի վերանայվել են նաև 2012-2014թթ. ՀՆԱ ցուցանիշները, որոնք համադրելի չեն սույն աղյուսակի 2000-2012թթ. ՀՆԱ ցուցանիշների հետ, որոնք հաշվարկված են համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 1993 (ԱՀՀ 1993) ստանդարտի:

ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
1 եռամսյակ 901258.6 104.7 57.2
2 եռամսյակ 1137174.8 102.6 125.0
3 եռամսյակ 1523359.1 97.4 137.9
4 եռամսյակ 1518072.1 99.0 100.4

Ժամանակագրական շարքեր

տարեթիվ բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2016 5079864.6 100.2
2015 5043633.2 103.2
2014 4828626.3 103.6
2013 4555638.2 103.3
2012 4000722.0 107.2
2011 3777945.6 104.7
2010 3460202.7 102.2
2009 3141651.0 85.9
2008 3568227.6 106.9
2007 3149283.4 113.7
2006 2656189.8 113.2
2005 2242880.9 113.9
2004 1907945.4 110.5
2003 1624642.7 114
2002 1362471.7 113.2
2001 1175876.8 109.6
2000 1031338.3 105.9