Սկիզբ / Մեր մասին / ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն / Վիճակագրության տարածում

Վիճակագրության տարածում

 Աճել է վիճակագրական տվյալների առավել լայն տարածման անհրաժեշտությունը: Որպեսզի շարունակականորեն ընդլայնվի վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը, ինչպես նաև բարելավվի վերջինիս որակն ու օգտագործման հարմարավետությունը, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը մշակել է տարածման հստակ ռազմավարություն և քաղաքականություն, ինչն արտացոլված է սույն բաժնում:

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության քաղաքականություն

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության ռազմավարություն

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության 2017 թվականի գործողությունների ծրագիր