Սկիզբ / Մեր մասին / Այլ տեղեկատվություն / Հարցաթերթ սպառողների բավարարվածության հետազոտության

Հարցաթերթ սպառողների բավարարվածության հետազոտությանէլ հասցե *


1. Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների ո՞ր խմբին եք պատկանում.
2. Ինչպիսի՞ պաշտոնական վիճակագրություն եք Դուք օգտագործում (կարելի է մեկից ավելի նշում).
3. Ի՞նչ եղանակով եք ստանում վիճակագրական տեղեկատվությունը.
4. Արդյո՞ք բավարարում է վիճակագրական տեղեկատվության տարածման եղանակը.
5. Ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտվում վիճակագրական տեղեկատվությունից.
6. Ի՞նչ նպատակներով եք օգտագործում պաշտոնական վիճակագրությունը
7. Որքանո՞վ է բավարարում առկա պաշտոնական վիճակագրությունը Ձեր նախապատվային կարիքները.
8. Արդյո՞ք ծանոթ եք պաշտոնական վիճակագրության մեթոդաբանությանը.
9. Ինչպե՞ս եք գնահատում պաշտոնական վիճակագրության որակը.


10. Ձեր կարիքները բավարարելու համար ՀՀ ԱՎԾ-ն ինչը՞ պետք է բարելավի
11. Լրացուցիչ մեկնաբանություններ (ներառյալ այն ոլորտների մասին, որոնք Ձեր կարծիքով բարելավման կարիք ունեն).


     

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք դիմել
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և
հասարակայնության հետ կապերի բաժին
հեռ. (374 11) 52-33-56
Էլեկտրոնային փոստ` svod@armstat.am, info@armstat.am
Fax: (374 10) 52-19-21