ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2017թ. հունիսին (2017թ. հուլիսի 20-ի դրությամբ)

20 Հուլիսի 2017
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2017թ. հունիսին  (2017թ. հուլիսի 20-ի դրությամբ)