Սկիզբ / Վիճակագրություն / Նորություններ / Մամուլի հաղորդագրություն

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013թ.հունվար-դեկտեմբերին

28 Դեկտեմբերի 2013

մանրամասն >>


<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ)>> վիճակագրական ժողովածուն հրապարակելու մասին

25 Դեկտեմբերի 2013

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. նոյեմբերին (2013թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Դեկտեմբերի 2013

մանրամասն >>


"Հայաստանի ազգային հաշիվներում Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ի (ԱՀՀ 2008) ներդրման" մասին

13 Դեկտեմբերի 2013

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013թ.հունվար-նոյեմբերին

29 Նոյեմբերի 2013

մանրամասն >>


Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2013

26 Նոյեմբերի 2013

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. հոկտեմբերին (2013թ. նոյեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Նոյեմբերի 2013

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

04 Նոյեմբերի 2013

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013թ. հունվար-հոկտեմբերին

31 Հոկտեմբերի 2013

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. սեպտեմբերին (2013թ. հոկտեմբերի 21-ի դրությամբ)

21 Հոկտեմբերի 2013

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47