Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

01 Փետրվարի 2013

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ. դեկտեմբերին (2013թ. հունվարի 25-ի դրությամբ)

25 Հունվարի 2013

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012թ.հունվար-դեկտեմբերին

28 Դեկտեմբերի 2012

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ. նոյեմբերին (2012թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Դեկտեմբերի 2012

մանրամասն >>


Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններում Եվրամիության Թվինինգ ծրագրի ներքո իրականացված փորձնական հետազոտության զեկույցի մասին

13 Դեկտեմբերի 2012

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012թ. հունվար-նոյեմբերին

30 Նոյեմբերի 2012

մանրամասն >>


Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012

27 Նոյեմբերի 2012

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ. հոկտեմբերին (2012թ. նոյեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Նոյեմբերի 2012

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

01 Նոյեմբերի 2012

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012թ. հունվար-հոկտեմբերին

31 Հոկտեմբերի 2012

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49