2017թ. մայիսի 15-ին ժամը 14:30-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն կազմակերպում է «ՀՀ 2014 թվականի ԳՀՀ...

06 Մայիսի 2017

2017թ. մայիսի 15-ին ժամը 1430-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն կազմակերպում է «ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները» խորագրով սեմինար (հասցեն` ք. Երևան, 0010, Հանրապետության պողոտա, Կառավարական շենք 3, 6-րդ հարկ, ՀՀ ԱՎԾ դահլիճ): Սեմինարին հրավիրված են մասնակցելու համալսարանների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները: 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

 14.15-14.30 Գրանցում

 

14.30-14.40 

Բացման խոսք  

 Գագիկ Անանյան,
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ

 14.40-15.10

 ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության ռազմավարությունը
ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների հրապարակման և տարածման ռազմավարությունը

 Նարինե Մուշեղյան,
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրարական տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ

 15.10-15.30

 Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների կարևորությունը

 Մայքլ Սթայներ,
ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի՝ Ազգային գյուղատնտեսական վիճակագրության ծառայության ավագ փորձագետ, Հայաստանում Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախագծի ղեկավար

 15.30-15.50

 Ի՞նչ է գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը և հիմնական արդյունքները

 Արսեն Ավագյան,
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ

 15.50-16.20

 Հարց ու պատասխան

 

 16.20-16.30

 Փակման խոսք

 Գագիկ Անանյան,
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ