«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում- II փուլ» ԵՄ Թվինինգ ծրագրի արդյունքները Հայաստանում 2015-2017թթ.

08 Հուլիսի 2017
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում- II փուլ» ԵՄ Թվինինգ ծրագրի արդյունքները Հայաստանում 2015-2017թթ.