2017թ. հոկտեմբերի 9-ին ՀՀ ԱՎԾ-ում տեղի կունենա Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես ...

02 Հոկտեմբերի 2017

2017թ. հոկտեմբերի 9-ին ՀՀ ԱՎԾ-ում տեղի կունենա Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես գործընթացի մոդելի (ԸՎԲԳՄ) և վիճակագրական կազմակերպությունների համար ընդհանուր գործունեության մոդելի (ՎԿՀԸԳՄ) իրականացման վերաբերյալ ազգային սեմինար, որը կվարեն ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի փորձագետները: