Սկիզբ / Վիճակագրություն / Նորություններ / Իրադարձություն

Իրադարձություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


Հայաստանի Հանրապետությունում սպառողական գների դիտարկման նոր կարգին անցնելու մասին

03 Մարտի 2017

մանրամասն >>


2016թ. դեկտեմբերի 23-ին ժամը 10:00-ին Կոնգրես հյուրանոցի Շքասրահում տեղի կունենա «ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները» խորագրով վիճակագրական ժողովածուի շնորհանդեսը:

19 Դեկտեմբերի 2016

մանրամասն >>


2016 թ. նոյեմբերի 8-10-ը Ավստրիայի Վիճակագրության գլխավոր տնօրեն Կոնրադ Պեսենդորֆերի գլխավորած պատվիրակությունը ԵՄ ԹԱՅԵՔՍ գործիքի շրջանակում այցելել էր ՀՀ ԱՎԾ...

14 Նոյեմբերի 2016

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռ, 2014

29 Հուլիսի 2016

մանրամասն >>


«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի շրջանակում ՀՀ ԱՎԾ-ն Դանիայի վիճակագրության փորձագետների աջակցությամբ արդիականացրել է «Սպառողների...

18 Հուլիսի 2016

մանրամասն >>


2016թ. հունիսի 21-ին Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) և ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) կողմից համատեղ կազմակերպվել էր…

21 Հունիսի 2016

մանրամասն >>


2016թ. մարտի 30-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ստեփան Մնացականյանը ՀՀ ԱՎԾ դահլիճում անց է կացրել դասախոսություն...

30 Մարտի 2016

մանրամասն >>


2015թ. նոյեմբերի 27-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն կազմակերպում է «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում» խորագրով սեմինար խորհրդակցություն <<Արմենիա Մարիոթ>> հյուրանոցի <<Տիգրան Մեծ>> շքասրահում, Ամիրյան 2/1, 1-ին հարկ

19 Նոյեմբերի 2015

մանրամասն >>


2015թ. նոյեմբերի 23-ին ժամը 11-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն ՀԲ փորձագետների մասնակցությամբ կազմակերպում է շնորհանդես ՙՙՀայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. 2014թ. տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հիմնական արդյունքները՚՚ խորագրով

19 Նոյեմբերի 2015

մանրամասն >>


2015թ. հունիսի 15-17-ը Ժնևում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 63-րդ հերթական լիակազմ նստաշրջանը:Համաձայն Եվրոպական Վիճակագիրների Կոնֆերանսի և դրա Բյուրոյի աշխատանքները կառավարող կանոնների Կոնֆերանսը

16 Հուլիսի 2015

մանրամասն >>1   2   3   4   5