Սկիզբ / Վիճակագրություն / Նորություններ

Հայաստանի Հանրապետությունում սպառողական գների դիտարկման նոր կարգին անցնելու մասին

03 Մարտի 2017
Հիմք ընդունելով «Սպառողական գների ինդեքսի ձեռնարկ. տեսություն և կիրառում, 2004» (ԱՄԿ/ԱՄՀ/ՏՀԶԿ/ՄԱԿ ԵՏԽ/Եվրոստատ/ՀԲ) ձեռնարկի պահանջ­ները, գների վիճակագրության ոլորտում աշխարհի առաջավոր երկրների գործող ՍԳԻ-ի մեթոդաբանություններում կատարված առաջընթացները, նոր հնգանիշ «Անհատական սպառում ըստ նպատակների դասակարգիչն» (ԱՍԸՆԴ), ինչպես նաև ԵՄ «Թվինինգ» ծրագրի շրջանակներում գների վիճակագրության գծով օգնություն ցուցաբերած միջազգային փորձագետների առաջարկները և խորհուրդները, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը 2017 թվականի փետրվարից (2017թ. հունվարի ցուցանիշների վերանայմամբ) իրականացրել է ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման գործող մեթոդաբանության վերանայում (մանրամասները ներկայացված են 03.03.2017թ. հրապարակված Մամուլի հաղորդագրության տեքստում):