Հաղորդագիր 8. Հայաստանում ԵՄ Թվինինգ ծրագիր վիճակագրության ոլորտում (II փուլ)

12 Հուլիսի 2017
Հաղորդագիր 8.  Հայաստանում  ԵՄ Թվինինգ ծրագիր  վիճակագրության  ոլորտում (II փուլ)