Նախագիծ - «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք...

22 Սեպտեմբերի 2017

 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ)

 

 

 

Ձեր կարծիքին է ներկայացվում «Պաշտոնական վիճակագրության մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը, որոնց վերաբերյալ Ձեր առաջարկությունները կարող եք մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 22-ը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը հետևյալ հասցեներով՝

 

փոստային հասցեն`       ք.Երևան, 0010, Հանրապետության պողոտա,

                       Կառավարության տուն 3   

էլեկտրոնային հասցեն`     svod@armstat.am