Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ.հունվար-սեպտեմբերին

04 Հոկտեմբերի 2017
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում   2017թ.հունվար-սեպտեմբերին