Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրեր և հաշվետվություններ

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ


                                                                              ՀՀ ՎՊԽ 2007թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 23-Ն որոշում                                                                               (ՀՀ ԳՆԱՏ 2008/ 3(277), 29.01.08)

 

 


Հաշվետվություն 2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման