Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրեր և հաշվետվություններ

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ


                                                                              ՀՀ ՎՊԽ 2008թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 11-Ն որոշում
                                                                              (ՀՀ ԳՆԱՏ 2009/ 5(323), 06.02.2009թ)

       

        


Հաշվետվություն 2009 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման