Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Աշխատանքի շուկա

Աշխատանքի շուկա

 

     * Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-Ա (ամսական) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 29 (541); 15.12.2015թ
Հարցաթերթ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև  թիվ 29 (541); 15.12.2015թ
1-Ա (տարեկան) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 29 (541); 15.12.2015թ
 1-ԱՊ (աշխատանքի պայմաններ)  ՊՎՀ***  Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 6 (215); 01.03.2006թ
 1-կադրերի ուսուցում  ՊՎՀ***  Տարեկան    ձև  թիվ 6 (215); 01.03.2006թ

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010