Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն

Առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-հաշմանդամություն ՊՎԱՀ** Կիսամյակային հրահանգ ձև թիվ 10 (158); 03.05.2004թ.
1-սոցսպաս ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 3 (89); 11.02.2002թ.
1-մանկատուն ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 39 (313); 17.11.2008թ.
1-որդեգրում ՊՎԱՀ** Կիսամյակային հրահանգ ձև թիվ 3 (89); 11.02.2002թ.
1-ՄԻԱՎ ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 10 (158); 03.05.2004թ.
7 ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 3 (212); 16.01.2006թ.
 7-ԺԱՎ  ՊՎՀ***  Տարեկան հրահանգ  ձև  թիվ 4.1; 28.02.2003թ.
 1-կենսաթոշակ  ՊՎԱՀ**  Կիսամյակային    ձև  
 1-նպաստ  ՊՎԱՀ**  Կիսամյակային    ձև  
  2-նպաստ  ՊՎԱՀ**  Կիսամյակային    ձև  
  3-նպաստ  ՊՎԱՀ**  Կիսամյակային    ձև  

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010