Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Բնակարանային ֆոնդ և կոմունալ տնտեսություն

Բնակարանային ֆոնդ և կոմունալ տնտեսություն


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ(.zip) Ձևը(.zip) Ծանոթություն*
1-հատուկ տրանսպորտ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 26.1; 28.10.2002թ.
1-կոյուղի ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 26.1; 28.10.2002թ.
1-ջրմուղ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 26.1; 28.10.2002թ.
1-բարեկարգվածություն ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 3 (212); 16.01.2006թ.
1-կանաչ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 26.1; 28.10.2002թ.
1-բնակֆոնդ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 10 (158); 03.05.2004թ.
2-բնակֆոնդ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ10 (158); 03.05.2004թ.
1-օտարում ՊՎԱՀ** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 3 (212); 16.01.2006թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010