Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Գյուղատնտեսություն

Գյուղատնտեսություն


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
3-ԳՏՀ ՊՎԱՀ** Այլ հրահանգ ձև թիվ 33(512) 15.12.2014թ.
9-ԳՀ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  3 (321) 26.01.2009թ.
4-ԳՏՀ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև

թիվ 27(506)
21.10.2014թ.

24-ԳՏ (ամսական) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 24 (437)1; 18.09.2012թ.
29-ԳՏՀ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 27(506)
21.10.2014թ.
29-ԳՏՀ (ոռոգված) ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 27(506)
21.10.2014թ.
24-ԳՏ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 32 (209); 26.12.2005թ.
1-ձուկ ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ  3 (151); 02.02.2004թ.
29-ԳՏՀ (ամսական) ՊՎԱՀ** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 33(512) 15.12.2014թ.
6-ԳՏՀ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ  3 (321) 26.01.2009թ.
3-ԳՏ ՊՎՀ*** Այլ հրահանգ ձև թիվ 33(512) 15.12.2014թ.

29-ԳՏ ոռոգված
(տարեկան)

ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 27(506)
21.10.2014թ.
29-ԳՏ (ամսական) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 33(512) 15.12.2014թ.
29-ԳՏ (տարեկան) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 27(506)
21.10.2014թ.
26-ԳՏ (տարեկան) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 31.1  23.12.2002թ.
4-ԳՏ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 27(506)
21.10.2014թ.
 Համայնքի գիրք ՊՎԱՀ**  Տե´ս «Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր» բաժնի «Ժողովրդագրություն» ենթաբաժնի համապատասխան հաշվետվությունն ու լրացման ցուցումները:

 

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010