Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Գներ և սակագներ

Գներ և սակագներ


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-ԳԻՆ (արտադրանք) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 3(355); 01.02.2010թ.
1-սակագին (քաղ. ավիացիա) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ  22 (231); 01.09.2006թ.
1-սակագին (երկաթուղի) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 22 (231); 01.09.2006թ.
1-սակագին (ավտո) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ  22 (231); 01.09.2006թ.
1-սակագին (խողովակ) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ  22 (231); 01.09.2006թ.
 1-ԳԻՆ  ՊՎՀ***  Տարեկան հրահանգ ձև  թիվ 10 (158); 03.05.2004թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010