Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Ժողովրդագրություն

Ժողովրդագրություն


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
Համայնքի գիրք ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 27 (379); 15.11.2010թ.
Համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 27 (379); 15.11.2010թ.
Այբբենական գիրք ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 27 (379); 15.11.2010թ.
9-Ս ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 26 (235); 01.11.2006թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010