Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Տրանսպորտ

Տրանսպորտ

* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
2-երկաթ ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 7 (519); 03.16.2015թ.
1-երկաթ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 31 (475); 15.11.2013թ.
3-ավտո ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 31 (475); 15.11.2013թ.
1-տրանսպորտ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 31 (475); 15.11.2013թ.
65-էլեկտրո ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 10 (489)1; 05.05.2014թ.
1-ճան ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 31 (475); 15.11.2013թ.
1-ավտո ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 19 (432); 03.08.2012թ.
1-չարտեր ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 15 (558)1; 22.07.2016թ.
12-ՔԱ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 15 (558)1; 22.07.2016թ.
30-ՔԱ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 15 (494)1; 01.07.2014թ..
34-ՔԱ ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 31 (475); 15.11.2013թ.
35-պատահար ՊՎԱՀ** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 31 (475); 15.11.2013թ.
1-ավիա ՊՎԱՀ** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 20 (563); 03.10.2016թ.
65-երկաթ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 15 (558)1; 22.07.2016թ.
65-ավիա ՊՎԱՀ** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 15 (558)1; 22.07.2016թ.
1 - ՓՈՍՏ ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 10 (489); 05.05.2014թ.
1-էներգետիկա  ՊՎՀ***  Տարեկան   ձև  թիվ 31 (510)1; 12.03.2014թ.

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010