close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Մեթատվյալներ / Փաստաթղթավորում

Որակի հռչակագրեր

Որակի հռչակագիրը նկարագրում է վիճակագրության օրենսդրական հիմքերը, վիճակագրության նպատակը և մեթոդաբանությունը, դրա տարածումը և վիճակագրության սպառողների և նրանց մոտ առաջացող հարցերի փարատման համար այլ կարևոր տեղեկատվություն:

2011-2012թթ. ընթացքում որակի հռչակագրերը մշակվել են ՀՀ ԱՎԾ  յուրաքանչյուր վիճակագրական արտադրանքի համար, ներկա պահին վիճակագրական 17 բնագավառների ներքո առկա է 139 արտադրանք:

Որակի հռչակագրերն ըստ առանձին արտադրանքների հրապարակվում են սույն կայքում: Աշխատանքն իրականացվել է որպես ԵՄ Թվինինգ ծրագրի վիճակագրությունում "Որակի կառավարում" բաղադրիչի մի մաս: Թեման մանրամասն նկարագրված է "Տվյալների որակի գնահատում և գործիքներ" ձեռնարկում` http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/quality_reporting

և "Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի հռչակագրում" (անգլերեն)