Սկիզբ / Հրապարակումներ / Ատլասներ / Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզը թվերով, 2012

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզը թվերով, 2012

Տիտղոսաթերթ 1.Kazm (medium)
Բովանդակություն
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի քարտեզը
Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական  բնութագիրը
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի  պատմաաշխարհագրական և սոցիալ-տնտեսական բնութագիրը
Բնակչություն
Արդյունաբերություն  
Գյուղատնտեսություն
Շինարարություն
Տրանսպորտ և կապ
Առևտուր և ծառայություններ
Գներ և սակագներ
Աշխատանքի շուկա
Ֆինանսական ցուցանիշներ
Արտաքին առևտուր

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
Առողջապահություն
Իրավախախտումներ
Կենսաթոշակառուներ և նպաստառուներ
Կրթություն
Մշակույթ
Շրջակա միջավայր
Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն
Գազաֆիկացում
Ջրմուղ
Կոյուղի
Բարեկարգվածություն
Տնային տնտեսությունների հետազոտություն
Հյուրանոցներ