close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար / Վարչարարություն

Վարչարարություն

Հարգելի գործընկեր

Սույն բաժնի նպատակն է պարզաբանել մի շարք հաճախ հարցեր, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող վարչարարությանը: Վարչարարությունը վերաբերում է վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման ընթացակարգին, դրանք չներկայացման հետևանքներին, վարչարարության ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և վիճակագրական տեղեկություններ ներկայացնողների իրավունքներին և պարտականություններին, պատասխանատվությանը, վարչական մարմնի որոշումների բողոքարկմանը, ինչպես նաև ստուգումների կազմակերպմանը և անցկացմանը:

Վիճակագրական տեղեկություններ ներկայացնողներին օժանդակելու նպատակով ընթացակարգերը ներկայացված են համառոտագրերի ձևով` համապատասխան իրավական ակտերին հղումներով: