Սկիզբ / Վիճակագրություն / Փաստաթղթավորում և որակ / Փաստաթղթավորում / Տրանսպորտ և Զբոսաշրջություն

Տրանսպորտ և Զբոսաշրջություն

19.Տրանսպորտ

19.1. Օդային տրանսպորտ - ամսական/տարեկան 

19.2. Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտ - ամսական/ տարեկան
19.3. Ընդհանուր և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտ - ամսական/տարեկան 
19.4. Էլեկտրատրանսպորտ (մետրոպոլիտեն, ճոպանուղի և տրոլեյբուս) - ամսական/ տարեկան 
19.5. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ - ամսական/տարեկան 
19.6. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն - ամսական /եռամսյակային/ տարեկան
19.7. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ - տարեկան
19.8. Արդյունաբերական (ոչ ընդհանուր օգտագործման) նշանակության երկաթուղային տրանսպորտ - տարեկան
19.9. Կապի (հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում, հեռահաղորդակցություն) գործունեություն - ամսական/ տարեկան

20.Զբոսաշրջություն

20.1. Զբոսաշրջության վիճակագրություն - եռամսյակային 
20.2. Ծառայություններ (միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային, կապի, հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների ներմուծում և արտահանում - եռամսյակային