close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Դասակարգիչներ եվ մեթոդաբանություն / Մեթոդաբանություն / Միջազգային մեթոդաբանական ուղեցույցներ և ձեռնարկներ

Միջազգային մեթոդաբանական ուղեցույցներ և ձեռնարկներ

1. Ազգային հաշիվների համակարգ, 1993 (անգլերեն,)
2. Ազգային հաշիվների համակարգ, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն)
3. Ապրանքների միջազգային առևտրի վիճակագրություն. հիմնադրույթներ և սահմանումներ, 2010 (անգլերեն, ռուսերեն)
4. Արդյունաբերողների գների ինդեքսի ձեռնարկ, (անգլերեն)
5. Արդյունաբերության վիճակագրության միջազգային ուղեցույց, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն)
6. Արտահանման և ներմուծման գների ինդեքսի ձեռնարկ, 2009 (անգլերեն)
7. Ազգային հաշիվներում գների և ծավալների չափման ձեռնարկ, 2001 (անգլերեն)
8. Եռամսյակային ազգային հաշիվներ, 2001 (անգլերեն, ռուսերեն )
9. Եվրոպական հաշիվների համակարգ, 1995 (անգլերեն)
10. Զբոսաշրջության սատելիտային հաշիվ, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն )
11. Զբոսաշրջության վիճակագրության միջազգային ուղեցույց, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն)
12. Ծառայությունների միջազգային առևտրի վիճակագրության ձեռնարկ, 2004 (անգլերեն, ռուսերեն)
13. Կառավարության ֆինանսների վիճակագրության ձեռնարկ, 2001 (անգլերեն, ռուսերեն)
14. Կարճաժամկետ բիզնես վիճակագրության մեթոդաբանություն, 2006 (անգլերեն)
15. Միջազգային միգրացիայի վիճակագրության ուղեցույց, 1998 (անգլերեն, ռուսերեն )
16. Մշտական գներով համախառն ներքին արդյունքի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործման ուղեցույց, 2000 (ռուսերեն )
17. Մշտական գներով համախառն ներքին արդյունքի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործման ուղեցույց, 2005 (ռուսերեն )
18. Չդիտարկվող տնտեսության չափման ուղեցույց, 2002 (անգլերեն, ռուսերեն)
19. Սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման կիրառական ուղեցույց, 2009 (անգլերեն, ռուսերեն)
20. Վճարային հաշվեկշռի ձեռնարկ, 5-րդ խմբ. (անգլերեն)
21. Վճարային հաշվեկշռի և միջազգային ներդրումների դիրքի ձեռնարկ, 6-րդ խմբ. (անգլերեն, ռուսերեն)
22. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ՏԶՀԿ ստանդարտ սահմանում, 4-րդ խմբ., 2008 (անգլերեն , ռուսերեն)
23. «2010թ. մարդահամարների և կացարանների հաշվառման Եվրոպայի վիճակագիրների կոնֆերանսի հանձնարարականներ», 2006 (անգլերեն, ռուսերեն)
24. Արտաքին պարտքի վիճակագրություն, ՈՒղեցույց կազմողների և օգտագործողների համար, 2014 (անգլերեն)
25. Տեղեկատվական տնտեսության վերաբերյալ վիճակագրության արտադրման ուղեցույց, Միավորված Ազգերի առևտրի և զարգացման գծով կոնֆերանս,Միավորված Ազգերի հրապարակում,2007 (անգլերեն)