Սկիզբ / Հրապարակումներ / Ըստ տեսակի

Հրապարակումներ

Հրապարակումների տեսակներ
թվական


Վիճակագրական տեղեկագրեր / 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2017թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2018

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին, 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2018

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 25 Հունվարի 2018

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2018

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2018