Սկիզբ / Հրապարակումներ / Ըստ թեմայի

Հրապարակումներ ըստ թեմաների

թեմա
թվական


Ազգային հաշիվների համակարգ / 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018