Սկիզբ / Մեր մասին / Օրենսդրություն / ՎՊԽ նորմատիվ որոշումներ / Կարգեր

ԿարգերՎիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերի լրացման հրահանգները (ցուցումները) տեղադրված են Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր ենթաբաժնում