Գրադարան

տեսակներ
թեմահեղինակ
վերնագիր
թվական

2018

հեղինակ վերնագիր թվական
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N25(1383)- 30 մարտի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N26(1384)- 30 մարտի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N6(609)- 15 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N6՝(609)- 21 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N7(610)- 23 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017թ. հունվար-դեկտեմբերին 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N9(1367)- 7 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N1(98)- 9 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N10(1368)- 12 փետրվարի 2018. Դատական օրենսգիրք 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N11(1369)- 14 փետրվարի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N12(1370)- 14 փետրվարի 2018. 2018 -
World Bank Հայաստան.Երկրի տնտեսական զարգացումների ամփոփում. Աշուն-ձմեռ 2017-18. Դժվարին բարեփոխումների հաղթահարման պատեհ հնարավորություն. Մակրոտնտեսական, առևտրի և ներդրումների գլոբալ պրակտիկա 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N13(1371)- 21 փետրվարի 2018. 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2017թ. հունվար-դեկտեմբերին 2018 -
Таджикистан Вненеэкономическая деятельность респ. Таджикистан - 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Законы РА "О закупках", "О накопительных пенсиях", "О персонифицинированном учете подоходного налога и социального платежа", "О государственных пенсиях" 2018 -
Межгосстатком СНГ Социально-экономическое положение СНГ в 2017г. 2018 -
Межгосстатком СНГ Таджикистан и страны СНГ - 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N14(1372)- 22 փետրվարի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N2(99)- 23 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N15(1373)- 28 փետրվարի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N16(1374)- 5 մարտի 2018.ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N17(1375)- 7 մարտի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N17՝(1375)- 12 մարտի 2018. Մաքսային օրենսգիրք 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N18(1376)- 14 մարտի 2018. 2018 -


<<   Նախորդը   1   [2]   3   4   5   Հաջորդը   >>