Գրադարան

տեսակներ
թեմահեղինակ
վերնագիր
թվական

2018

հեղինակ վերնագիր թվական
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N19(1377)- 21 մարտի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N20(1378)- 21 մարտի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N20՝(1378)- 28 մարտի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N21(1379)- 28 մարտի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N22(1380)- 28 մարտի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N3(100)- 28 մարտի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N8(611)- 1 մարտի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N8՝(611)- 7 մարտի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N9(612)- 15 մարտի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N10(613)- 21 մարտի 2018 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվարին 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ Հաշվետվություն.՞2017թ. պետական վիճակագրական աշխատանքների կատարման՞ 2018 -
ԼՂՀ ԱՎԾ Արցախի կանայք և տղամարդիկ - 2017 2018 -
ԼՂՀ ԱՎԾ ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2010-16թթ. 2018 -
ՀՀ գիտ. ազգային ակադեմիա Հաշվետվություն.Գիտական և գիտակազմակերպական գործունեության 2017թ.հիմնական արդյունքներ 2018 -
Таджикистан Регионы респ.Таджикистан - 2017 2018 -
Кыргизстан Уровень жизни населения Кыргизской респ. 2012-2016гг. 2018 -
Таджикистан Статистический ежегодник респ.Таджикистан - 2017 2018 -
ЕЭК Договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза - 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N3(606)- 1 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N3՝(606)- 7 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N4(607)- 7 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N5(608)- 9 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N12(97)- 29 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N34՝(603)- 29 դեկտեմբերի 2017 2018 -


<<   Նախորդը   1   2   [3]   4   5   Հաջորդը   >>