Գրադարան

տեսակներ
թեմահեղինակ
վերնագիր
թվական

2018

հեղինակ վերնագիր թվական
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N1(604)- 8 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N2(605)- 15 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N2՝(605)- 17 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N81՝(1356)- 27 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N82(1357)- 28 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N83(1358)- 29 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N83՝(1358)- 30 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N1(1359)- 8 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N2(1360)- 10 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N1՝(604)- 10 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N3(1361)- 15 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N4(1362)- 17 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N4՝(1362)- 19 հունվարի 2018, մաս 1,2,3,4 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N5(1363)- 24 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N6(1364)- 31 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N7(1365)- 31 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N8(1366)- 31 հունվարի 2018 2018 -
UNDP ՀՀ համագործակցությունը ՄԱԿ համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացի շրջանակում և պայմանագրային մարմինների հետ. Ամփոփ տեղեկատվություն. 2018 -
Межгосстатком СНГ Статистика /статистический бюллетень/ - 3/553/ - 2017г. 2018 -
Межгосстатком СНГ Население, занятость и условия жизни в странах СНГ -2016 2018 -
Межгосстатком СНГ Социально-экономическое положение СНГ в январе-ноябре 2017г. 2018 -
Таджикистан Социально-экономическое положение респ.Таджикистан в 2017г. 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017թ. հունվար-նոյեմբերին 2018 -
ՀՊՏՀ Բանբեր - 4/2017 2018 -
ADB Key Indicators for Asia and the Pacific 2017 2018 -


<<   Նախորդը   1   2   3   [4]   5   Հաջորդը   >>