Սկիզբ / Մեր մասին / Գրադարան

Գրադարան

տեսակներ
թեմահեղինակ
վերնագիր
թվական

2017

հեղինակ վերնագիր թվական
IEA World Energy Statistics - 2017 2017 -
UNIDO International Yearbook of Industrial Statistics - 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N3(88)- 29 մարտի 2017 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017թ. հունվար-փետրվարին 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N12(581)- 3 ապրիլի 2017 2017 -
USAID Կենսաթոշակային աշխատանքի շուկայի բարեփոխումների ծրագիր 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N20(1295)- 5 ապրիլի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N21(1296)- 5 ապրիլի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N13(582)- 5 ապրիլի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N22(1297)- 12 ապրիլի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու 41/57/ - 31 մարտի, մաս 1,2,3,4 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N23(1298)- 12 ապրիլի 2017 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ 2017թ. հունվար-մարտին 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N24(1299)- 15 ապրիլի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N25(1300)- 20 ապրիլի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N13՝(582)- 18 ապրիլի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N14(583)- 18 ապրիլի 2017 2017 -
2017.04.114 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N26(1301)- 26 ապրիլի 2017 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ բնակչության մշտական թվաքանակը 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 2017 -
Межгосстатком СНГ Социально-экономическое положение СНГ в январе 2017г. 2017 -
Межгосстатком СНГ СНГ в 2016 году 2017 -
Межгосстатком СНГ Социально-экономическое положение СНГ в январе-феврале 2017г. 2017 -
Таджикистан Социально-экономическое положение респ.Таджикистан в январе-марте 2017г. 2017 -
Казахстан Кластерное обследование по многим показателям - 2015г. 2017 -
Казахстан Национальные счета респ.Казахстан в 2011-2015гг. 2017 -


<<   Նախորդը   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   Հաջորդը   >>