Home / Statistics / News

theme
month
year

On 27-29 September 2017 within the framework of EU TAIEX tool...

25 September 2017

more >>


Draft - “RA Law on Official Statistics”...

22 September 2017

more >>


Current-operative preliminary main macro-economic indicators...

20 September 2017

more >>


Consumer price index in the Republic of Armenia in January-August 2017.

05 September 2017

more >>


2015-16 Armenia Demographic and Health Survey

29 August 2017

more >>


2017 թվականի օգոստոսի 29-ին ժամը 9.30-ին «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում՝ հասցեն՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացի 15, տեղի կունենա Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտության (2015-16) արդյունքների (հիմնական զեկույցի) շնորհանդեսը:

28 August 2017

more >>


Current-operative preliminary main macro-economic indicators characterizing the socio-economic situation of RA ...

21 August 2017

more >>


Report on the 2017 State Statistical Work Programm execution Process (in Armenian)

03 August 2017

more >>


Consumer price index in the Republic of Armenia in January-July 2017

03 August 2017

more >>


The most frequently given names to the new-borns by sex, January-June 2017

02 August 2017

more >>


Socio-economic situation of RA, January - June 2017 (in Armenian)

02 August 2017

more >>


Current-Operative Preliminary Main Macro-Economic Indicators Characterizing the Socio-Economic Situation of RA for 2017 June (as of July 20, 2017)

20 July 2017

more >>


Newsletter 8. EU Twinning Project on Statistics (phase II) in Armenia

12 July 2017

more >>


Results of the EU Twinning Project in Armenia: "Strengthening of the National Statistical System of Armenia - Phase II", 2015-2017

08 July 2017

more >>


Closing Ceremony of the EU Twinning project “Strengthening of the National Statistical System of Armenia – Phase II”

06 July 2017

more >>


Consumer price index in the Republic of Armenia in January-June 2017.

06 July 2017

more >>


On the Launch of the Official Website of the NSS RA www.armstat.am Upgraded Under the European Union Twinning Project

03 July 2017

more >>


Pilot Structure of Earnings (Wages) Survey 2016

03 July 2017

more >>


Current-operative preliminary main macro-economic indicators characterizing the socio-economic ...

20 June 2017

more >>


Draft - State Statistical Work Program for 2018

19 June 2017

more >>


Consumer price index in the Republic of Armenia in January-May 2017

05 June 2017

more >>


On 1-2 June 2017 UN Industrial Development Organization (UNIDO) is organizing seminar...

01 June 2017

more >>


Current-Operative Preliminary Main Macro-Economic Indicators Characterizing the Socio-Economic...

22 May 2017

more >>


On 15 May 2017 at 14:30 NSS RA organizes seminar on "Main results of the agricultural census 2014"...

06 May 2017

more >>


Consumer price index in the Republic of Armenia in January-April 2017

04 May 2017

more >>


Newsletter 7 - Strengthening of the National Statistical System of Armenia - Phase II

03 May 2017

more >>


The most frequently given names to the new-borns by sex, 2016

02 May 2017

more >>


The most frequently given surnames to the new-borns by sex, 2016

02 May 2017

more >>


Socio-economic situation of RA, January - March 2017

02 May 2017

more >>


International Labour Organization organized the Workshop ...

20 April 2017

more >>


Current-operative preliminary main macro-economic indicators characterizing the socio-economic situation of RA for 2017 March (as of April 20, 2017)

20 April 2017

more >>


Consumer price index in the Republic of Armenia in January-March 2017

05 April 2017

more >>


Current-operative preliminary main macro-economic indicators characterizing the socio-economic situation of RA for 2017 February (as of March 20, 2017)

20 March 2017

more >>


On 20-24 March 2017 in Yerevan State University UNIDO will organize training for the NSS RA...

17 March 2017

more >>


The transition to the new method of price observation in the Republic of Armenia

03 March 2017

more >>


Consumer price index in the Republic of Armenia in January-February 2017

03 March 2017

more >>


Report on realization National Statistical Work Programm 2016 (in Armenian)

03 March 2017

more >>


Newsletter 6 - Strengthening of the National Statistical System of Armenia - Phase II

21 February 2017

more >>


Current-operative preliminary main macro-economic indicators characterizing the socio-economic situation of RA for 2017 January (as of 20 February, 2017)

20 February 2017

more >>


Consumer price index in the Republic of Armenia in January of 2017

03 February 2017

more >>


Socio-economic situation of RA January-December 2016 (in Armenian)

01 February 2017

more >>


THE MOST FREQUENTLY GIVEN NAMES TO THE NEW-BORNS BY SEX, 2016

01 February 2017

more >>


Energy balance of the Republic of Armenia, 2015

01 February 2017

more >>


Current-operative preliminary main macro-economic indicators characterizing the socio-economic situation of RA for 2016 December (as of January 25, 2017)

25 January 2017

more >>


Consumer price index in the Republic of Armenia in January-December 2016

11 January 2017

more >>