close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Information for respondents / Information about application forms / Reports search system

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների

Հարգելի գործընկեր`

    Պետական վիճակագրական հաշվառումներում ընդգրկվելու գործընթացն իրենից ներկայացնում է Ձեր կողմից իրականացվող գործունեության վերաբերյալ (համաձայն ՀՀ-ում գործող տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (ՀՀ ԱՎԾ) ներկայացում:
     Եթե Ձեր կողմից իրականացվում է մեկից ավելի տնտեսական գործունեություն, ապա յուրաքանչյուր գործունեության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել պետական վիճակագրական հաշվետվություն:
     Վիճակագրական նպատակներով այլ տեսակի դիտարկումներում (օրինակ ֆինանսների, աշխատուժի կամ այլ նպատակային հետազոտություններում) ընդգրկվելու դեպքում Դուք պետք է ներկայացնեք նաև պետական վիճակագրական այլ հաշվետվություններ, որոնց վերաբերյալ ՀՀ ԱՎԾ-ն Ձեզ լրացուցիչ կիրազեկի:

Օգտվելու ուղեցույց

Search system for state statistical reports

Տնտեսական
գործունեության ոլորտը

Տնտեսական
գործունեության տեսակը

Տնտ. գործ. տեսակի
ծածկագիրըI II III IV
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից) աճեցում 01.11.1 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցում 01.11.2 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Յուղատու մշակաբույսերի (սերմերի) աճեցում 01.11.3 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բրնձի աճեցում 01.12.0 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցում 01.13.1 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բոստանային մշակաբույսերի աճեցում 01.13.2 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կարտոֆիլի աճեցում 01.13.3 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Սնկերի և գետնասնկերի աճեցում 01.13.4 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի աճեցում ջերմոցային տնտեսություններում 01.13.5 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարա- պտուղների աճեցում 01.13.9 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Շաքարեղեգի աճեցում 01.14.0 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ծխախոտի աճեցում 01.15.0 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Թելատու մշակաբույսերի աճեցում 01.16.0 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կերային մշակաբույսերի աճեցում 01.19.1 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ծաղիկների աճեցում 01.19.2 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 01.19.9 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խաղողի աճեցում 01.21.0 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցում 01.22.0 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ցիտրուսային պտուղների աճեցում 01.23.0 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կորիզավոր պտուղների աճեցում 01.24.1 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հնդավոր պտուղների աճեցում 01.24.2 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ընկուզապտուղների աճեցում 01.25.1 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հատապտուղների աճեցում 01.25.2 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 01.25.9 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Յուղատու պտուղների աճեցում 01.26.0 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցում 01.27.0 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Համեմունքային և անուշահոտ մշակաբույսերի աճեցում 01.28.1 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Թմրեցուցիչ և դեղային մշակաբույսերի աճեցում 01.28.2 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ամանորյա տոնածառերի աճեցում 01.29.1 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում 01.29.9 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Տնկիների և արմատակալների աճեցում 01.30.1 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ տնկանյութերի աճեցում 01.30.9 Ցանկ N1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կաթնատու խոշոր եղջերավոր անասնի բուծում 01.41.0 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ խոշոր եղջերավոր անասնի և գոմեշների բուծում 01.42.0 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձիերի և ձիազգիների բուծում 01.43.0 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ուղտերի բուծում 01.44.0 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ոչխարների և այծերի բուծում 01.45.0 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խոզերի բուծում 01.46.0 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ընտանի թռչունների բուծում 01.47.0 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Մեղվաբուծություն, մեղրի և մեղրամոմի արտադրություն 01.49.1 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Տնային կենդանիների բուծում 01.49.2 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Շերամաբուծություն, շերամի բոժոժների արտադրություն 01.49.3 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ճագարների և այլ մորթատու կենդանիների բուծում 01.49.4 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ կենդանիների բուծում 01.49.9 Ցանկ N2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խառը գյուղատնտեսություն 01.50.0 Ցանկ N5
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ոռոգման ցանցերի շահագործում գյուղատնտեսական նպատակներով 01.61.1 Ցանկ N22
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Գյուղատնտեսական մեքենաների շահագործում 01.61.2 Ցանկ N22
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բուսաբուծության բնագավառում այլ օժանդակ գործունեություն 01.61.9 Ցանկ N22
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն 01.62.0 Ցանկ N22
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակում 01.63.0 Ցանկ N22
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Սերմերի մշակում, սերմացվի ֆոնդի ձևավորում 01.64.0 Ցանկ N22
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում 01.70.0 Ցանկ N6
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից գործունեություն 02.10.0 Ցանկ N3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Փայտամթերումներ 02.20.0 Ցանկ N3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում 02.30.0 Ցանկ N3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում 02.40.0 Ցանկ N3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնորսություն բաց ծովում 03.11.0 Ցանկ N4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերում 03.12.1 Ցանկ N4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խեցգետինների որս քաղցրահամ ջրերում 03.12.2 Ցանկ N4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերում 03.12.9 Ցանկ N4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնաբուծություն բաց ծովում 03.21.0 Ցանկ N4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում 03.22.1 Ցանկ N4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Դեկորատիվ ձկների բուծում 03.22.2 Ցանկ N4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խեցգետինների, այլ խեցեմորթների և գորտերի բուծում 03.22.9 Ցանկ N4
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Քարածխի արդյունահանում 05.10.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում 05.20.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Անմշակ նավթի արդյունահանում 06.10.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական գազի արդյունահանում 06.20.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում 07.10.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանում 07.21.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Պղնձի հանքաքարի արդյունահանում 07.29.1 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Նիկելի հանքաքարի արդյունահանում 07.29.2 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ալյումին պարունակող հումքի արդյունահանում 07.29.3 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Թանկարժեք (ազնիվ) մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում 07.29.4 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարերի արդյունահանում 07.29.5 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 07.29.9 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Գեղազարդային և շինարարական քարերի արդյունահանում 08.11.1 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կրաքարի և գիպսի արդյունահանում 08.11.2 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի արդյունահանում 08.11.3 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Թերթաքարի արդյունահանում 08.11.4 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ավազի և խճի արդյունահանում 08.12.1 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կավի և ճենակավի արդյունահանում 08.12.2 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում 08.91.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Տորֆի արդյունահանում 08.92.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Աղի արդյունահանում 08.93.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական ասֆալտի և բիտումի արդյունահանում 08.99.1 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական թանկարժեք քարերի (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարերի արդյունահանում 08.99.2 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական ալմաստների արդյունահանում 08.99.3 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Պեմզայի և բնական հղկանյութերի արդյունահանում 08.99.4 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Այլ բնական հանքանյութերի և ապարների արդյունահանում 08.99.9 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում 09.10.0 Ցանկ N7
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում 09.90.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մսի մշակում և պահածոյացում 10.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում 10.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մսամթերքի արտադրություն, այդ թվում` թռչնամսից 10.13.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում 10.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում 10.31.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրություն 10.32.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 10.39.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Յուղերի և ճարպերի արտադրություն 10.41.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրություն 10.42.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաթի մշակում, կարագի և պանրի արտադրություն 10.51.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պաղպաղակի արտադրություն 10.52.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալյուրի արտադրություն 10.61.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձավարեղենի արտադրություն 10.61.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալրաղաց արդյունաբերության այլ մթերքի արտադրություն 10.61.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն 10.62.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հացի արտադրություն 10.71.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն 10.71.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն 10.72.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրություն 10.73.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Շաքարի արտադրություն 10.81.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրություն 10.82.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սուրճի և թեյի մշակում 10.83.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Համեմունքների արտադրություն 10.84.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Աղի արտադրություն 10.84.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն 10.85.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մանկական սննդի արտադրություն 10.86.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Համասեռված բաղադրիչներ պարունակող և սննդակարգային (դիետիկ) այլ սննդի արտադրություն 10.86.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Արհեստական մեղրի և արհեստական շաքարի արտադրություն 10.89.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Խմորիչների արտադրություն 10.89.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ սննդամթերքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 10.89.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն 10.91.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն 10.92.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալկոհոլային խմիչքների (բացի կոնյակից) թորում, բազմաթորում և խառնում 11.01.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կոնյակի (բրենդիի) արտադրություն 11.01.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Խաղողի գինու արտադրություն 11.02.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Խնձորի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն 11.03.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրություն 11.04.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գարեջրի արտադրություն 11.05.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ածիկի արտադրություն 11.06.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բնական հանքային և այլ շշալցված ջրերի արտադրություն 11.07.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բուրավետացրած կամ քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն 11.07.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ծխախոտի խմորում (ֆերմենտացիա) 12.00.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն 12.00.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բամբակե թելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բրդյա թելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաքսաթելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.3 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Վուշաթելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.4 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կարի թելի արտադրություն 13.10.5 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ թելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բամբակե գործվածքի արտադրություն 13.20.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բրդե գործվածքի արտադրություն 13.20.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաքսե գործվածքի արտադրություն 13.20.3 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Վուշե գործվածքի արտադրություն 13.20.4 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ գործվածքի արտադրություն 13.20.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մանածագործվածքի վերջնամշակում 13.30.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 13.91.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից 13.92.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն 13.93.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ճոպանների, պարանների, առասանի և ցանցերի արտադրություն 13.94.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից 13.95.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն 13.96.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 13.99.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաշվե հագուստի արտադրություն 14.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Արտահագուստի արտադրություն 14.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Վերնազգեստի արտադրություն 14.13.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Վերնազգեստի անհատական կարում 14.13.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ներքնազգեստի արտադրություն 14.14.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գլխարկների արտադրություն 14.19.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Նորածինների համար հագուստի արտադրություն 14.19.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սպորտային հագուստի արտադրություն 14.19.3 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 14.19.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն 14.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրություն 14.31.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն 14.39.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մորթու վերջնամշակում և ներկում 15.11.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում. բնական և բաղադրանյութային կաշվի արտադրություն 15.11.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ճամպրուկների և պայուսակների արտադրություն 15.12.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն 15.12.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն 15.12.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կոշիկի արտադրություն 15.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բնափայտի սղոցում և ռանդում 16.10.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Նրբատախտակի և պանելների արտադրություն 16.21.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն 16.22.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Շինարարական փայտե կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեություն 16.23.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Փայտե տարայի արտադրություն 16.24.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն 16.29.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թաղանթանյութի արտադրություն 17.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն 17.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն 17.21.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն 17.22.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն 17.23.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պաստառների արտադրություն 17.24.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն 17.29.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թերթերի տպագրություն 18.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն 18.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններ 18.13.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կազմարարական գործ 18.14.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրառված կրիչների բազմացում 18.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կոքսի արտադրություն 19.10.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թորած նավթամթերքի արտադրություն 19.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Արդյունաբերական գազերի արտադրություն 20.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն 20.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հարստացած ուրանի արտադրություն 20.13.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 20.13.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ածխաջրածինների և դրանց ածանցյալների արտադրություն 20.14.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ացիկլիկ և ցիկլիկ սպիրտների արտադրություն 20.14.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 20.14.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրություն 20.15.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրություն 20.16.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն 20.17.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն 20.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պոլիմերային հիմքով ներկերի, արծնների և լաքերի արտադրություն 20.30.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ներկերի, արծնների, մածիկի և դրանց հետ կապված մթերքի արտադրություն 20.30.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն 20.41.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն 20.42.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պայթուցիկ նյութերի արտադրություն 20.51.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Լուցկիների արտադրություն 20.51.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սոսինձների արտադրություն 20.52.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Եթերային յուղերի արտադրություն 20.53.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Լուսաքիմիական նյութերի արտադրություն 20.59.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրություն 20.59.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 20.59.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Արհեստական թելքի արտադրություն 20.60.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրություն 21.10.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի արտադրություն 21.20.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Անասնաբուժական դեղերի արտադրություն 21.20.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռետինե դողերի և օդախցիկների արտադրություն 22.11.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռետինե դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում 22.11.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն 22.19.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պլաստմասսայե սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրություն 22.21.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Փաթեթավորման համար պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն 22.22.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Շինարարական պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն 22.23.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն 22.29.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թերթապակու արտադրություն 23.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թերթապակու կաղապարում և մշակում 23.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն 23.13.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ապակեթելքի արտադրություն 23.14.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տեխնիկական ապակե ամանեղենի արտադրությունը 23.19.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հրահեստ արտադրատեսակների արտադրություն 23.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրություն 23.31.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Աղյուսի, կղմինդրի և այլ շինարարական արտադրատեսակների արտադրություն թրծակավից 23.32.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն 23.41.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սանիտարատեխնիկական
խեցեգործական
սարքավորանքի արտադրություն
23.42.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրություն 23.43.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տեխնիկական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն 23.44.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն 23.49.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ցեմենտի արտադրություն 23.51.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն 23.52.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնե հավաքովի շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրություն 23.61.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնե որմնաբլոկների արտադրություն 23.61.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնե այլ պատրաստի շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար 23.61.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գիպսե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար 23.62.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ապրանքային բետոնի (բացառությամբ ասֆալտբետոնը) արտադրություն 23.63.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ասֆալտբետոնի արտադրություն 23.63.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Շինարարական չոր շաղախի արտադրություն 23.64.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրություն 23.65.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրություն 23.69.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում 23.70.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հղկանյութերի արտադրություն 23.91.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 23.99.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն 24.10.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն 24.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձողերի սառնաձgում 24.31.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Նեղ շերտերի սառնագլոցում 24.32.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սառը դրոշմում կամ ճկում 24.33.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղալարի արտադրություն 24.34.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թանկարժեք մետաղների արտադրություն 24.41.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրություն 24.41.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թանկարժեք մետաղների հարգորոշում և հարգադրոշմում 24.41.3 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալյումինի արտադրություն 24.42.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն 24.43.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պղնձի արտադրություն 24.44.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ գունավոր մետաղների արտադրություն 24.45.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Միջուկային վառելիքի մշակում 24.46.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թուջի ձուլում 24.51.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Պողպատի ձուլում 24.52.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թեթև մետաղների ձուլում 24.53.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ գունավոր մետաղների ձուլում 24.54.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրություն 25.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրություն 25.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրություն 25.21.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրություն 25.29.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներից 25.30.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Զենքի և զինամթերքի արտադրություն 25.40.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործություն 25.50.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղների մշակում և պատում 25.61.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղների մեխանիկական մշակում 25.62.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Դանակային արտադրատեսակների արտադրություն 25.71.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կողպեքների և ծխնիների արտադրություն 25.72.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձեռքի գործիքների արտադրություն 25.73.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե տակառների և համանման տարողությունների արտադրություն 25.91.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թեթև մետաղներից փաթեթանյութերի արտադրություն 25.92.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղալարե արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրություն 25.93.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սեղմակների, պտուտակա- պարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն 25.94.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 25.99.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն 26.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն 26.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն 26.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կապի սարքավորանքի արտադրություն 26.30.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն 26.40.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն 26.51.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ժամացույցների և ժամանակի գրանցման այլ սարքերի արտադրություն 26.52.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն 26.60.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրություն 26.70.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն 26.80.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրություն 27.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ սարքերի արտադրություն 27.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրություն 27.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրություն 27.31.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ էլեկտրահաղորդալարերի և մալուխների արտադրություն 27.32.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրություն 27.33.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն 27.40.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրություն 27.51.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրություն 27.52.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն 27.90.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Շարժիչների և տուրբինների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական, արտադրություն 28.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հիդրավլիկական սարքավորանքի արտադրություն 28.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրություն 28.13.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ծորակների և կափույրների արտադրություն 28.14.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Առանցքակալների, ժամանվակների, շարժաբերների և ատամնավոր փոխանցիչների մասերի արտադրություն 28.15.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրություն 28.21.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրություն 28.22.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրություն 28.23.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրություն 28.24.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրություն 28.25.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 28.29.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրություն 28.30.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղամշակման մեքենաների արտադրություն 28.41.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հաստոցների արտադրություն 28.49.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաների արտադրություն 28.91.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և շինարարության համար մեքենաների արտադրություն 28.92.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաների արտադրություն 28.93.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մանածագործական, կարի, մորթե և կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն 28.94.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն 28.95.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար մեքենաների արտադրություն 28.96.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 28.99.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների արտադրություն 29.10.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների շարժիչների արտադրություն 29.10.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն 29.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն 29.31.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար այլ մասերի և պարագաների արտադրություն 29.32.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Նավերի կառուցում 30.11.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Լողուն կառույցների կառուցում 30.11.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Նավերի և լողուն կառույցների համար մասերի արտադրություն 30.11.3 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Զբոսանավերի և սպորտային նավերի կառուցում 30.12.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Երկաթուղային շարժակազմի արտադրություն 30.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Օդանավերի և տիեզերանավերի արտադրություն 30.30.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների արտադրություն 30.30.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ թռչող ապարատների արտադրություն 30.30.3 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների համար մասերի արտադրություն 30.30.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մարտական մեքենաների արտադրություն 30.40.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մոտոցիկլների արտադրություն 30.91.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն 30.92.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 30.99.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրասենյակների և խանութների կահավորման կահույքի արտադրություն 31.01.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Խոհանոցի կահույքի արտադրություն 31.02.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ներքնակների արտադրություն 31.03.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ կահույքի արտադրություն 31.09.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղադրամների և շքանշանների հատում 32.11.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ադամանդների մշակում 32.12.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ թանկարժեք քարերի (բացի ադամանդներից) և կիսաթանկարժեք քարերի մշակում 32.12.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոսկերչական զարդերի արտադրություն 32.12.3 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների փորագրում 32.12.4 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 32.12.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն 32.13.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Երաժշտական գործիքների արտադրություն 32.20.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Սպորտային արտադրատեսակների արտադրություն 32.30.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Խաղերի և խաղալիքների արտադրություն 32.40.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն 32.50.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավելների և խոզանակների արտադրություն 32.91.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Դագաղների արտադրություն 32.99.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Դրոշմակնիքների պատրաստում 32.99.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 32.99.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե կոնստրուկցիաների, մետաղե դռների և լուսամուտների նորոգում 33.11.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և բեռնարկղերի նորոգում 33.11.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե խողովակների և խողովակաշարերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.3 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ջեռուցիչ կաթսաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.4 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Շոգեկաթսաների և այլ շոգեարտադրիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.5 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Միջուկային ռեակտորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.6 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Հրազենի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.7 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգում 33.11.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Մեքենաշինության արտադրանքի նորոգում 33.12.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Դրամարկղային մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.12.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.13.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.13.2 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Արդյունաբերական նշանակության օպտիկական սարքավորանքի և գործիքների, լուսանկարչական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.13.3 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Տրանսֆորմատորների, էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, բաշխիչ վահանների և կոմուտացիոն սարքվածքների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.14.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ էլեկտրական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.14.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Ջրային տրանսպորտի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.15.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.16.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.17.1 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 33.17.9 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ սարքավորանքի նորոգում 33.19.0 Ցանկ N7
C. Մշակող արդյունաբերություն Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում 33.20.0 Ցանկ N7
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն ջերմաէլեկտրակայան- ներում 35.11.1 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն հիդրոէլեկտրակայան- ներում 35.11.2 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն միջուկային էլեկտրակայաններում 35.11.3 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն այլ աղբյուրներից 35.11.9 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում 35.12.0 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի բաշխում 35.13.0 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի վաճառք 35.14.0 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գազի արտադրություն 35.21.0 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով 35.22.0 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գազամատակարարման համակարգի միջոցով բաշխվող գազի վաճառք 35.23.0 Ցանկ N8
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 35.30.0 Ցանկ N8
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում 36.00.0 Ցանկ N9
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Կոյուղի 37.00.0 Ցանկ N9
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների հավաքում 38.11.0 Ցանկ N9
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Վնասակար թափոնների հավաքում 38.12.0 Ցանկ N9
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում 38.21.0 Ցանկ N9
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում 38.22.0 Ցանկ N9
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ջարդոնի մասնատում 38.31.0 Ցանկ N9
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Թափոնների տեսակավորում և մշակում երկրորդային հումքի ստացման համար 38.32.0 Ցանկ N9
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում 39.00.0 Ցանկ N9
F. Շինարարություն Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ 41.10.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի շինարարություն 41.20.1 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգում 41.20.2 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգում 41.20.3 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Ճանապարհների և ավտոմայրուղիների շինարարություն 42.11.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Երկաթուղիների և մետրոյի շինարարություն 42.12.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Կամուրջների և թունելների շինարարություն 42.13.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Ջրային տնտեսության կառույցների շինարարություն 42.21.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն էլեկտրակայանների և էլեկտրահաղորդման համակարգերի շինարարություն 42.22.1 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Հեռահաղորդակցական կապի կառույցների շինարարություն 42.22.2 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Ջրային կառույցների շինարարություն 42.91.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Սպորտային կառույցների շինարարություն 42.99.1 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Գազամատակարարման կառույցների շինարարություն 42.99.2 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 42.99.9 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Շենքերի կազմատում և քանդում 43.11.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Շինարարական հրապարակի նախապատրաստում 43.12.1 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Պայթեցման աշխատանքներ 43.12.2 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանման աշխատանքների համար 43.12.3 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում 43.13.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Էլեկտրական համակարգերի հավաքակցում 43.21.1 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Հեռահաղորդակցական համակարգերի հավաքակցում 43.21.2 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Ջրամատակարարման համակարգերի հավաքակցում 43.22.1 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Ջեռուցման, գազամատակարարման, օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցում 43.22.2 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Վերելակների և այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի տեղադրում 43.29.1 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Վերելակների և այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 43.29.9 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Սվաղի աշխատանքներ 43.31.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Ատաղձագործական աշխատանքներ 43.32.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Հատակների ծածկապատում և պատերի երեսպատում 43.33.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Ներկարարական և ապակեպատման աշխատանքներ 43.34.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Շինարարության ավարտական փուլի այլ աշխատանքներ 43.39.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Տանիքածածկման աշխատանքներ 43.91.0 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Հիմնադրում, ներառյալ ցցերի խփումը 43.99.1 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Քարե և աղյուսե շարվածքի շարում 43.99.2 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Շենքերի ապախոնավացում, տանիքածածկերի անջրանցիկության ապահովում 43.99.3 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Շենքերի ճակատների հարդարում 43.99.4 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Շինարարական սարքավորանքի վարձակալում սպասարկող անձնակազմով 43.99.5 Ցանկ N10
F. Շինարարություն Այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 43.99.9 Ցանկ N10
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մեծածախ առևտուր 45.11.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մանրածախ առևտուր 45.11.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մեծածախ առևտուր 45.11.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մանրածախ առևտուր 45.11.4 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ավտոմեքենաների առևտուր 45.19.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 45.20.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների վերասարքավորում սեղմված բնական նավթային գազով աշխատելու համար 45.20.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների վերասարքավորում հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար 45.20.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր 45.31.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր 45.32.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մեծածախ առևտուր 45.40.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մանրածախ առևտուր 45.40.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր 45.40.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր 45.40.4 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 45.40.5 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.11.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.12.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բնափայտի և շինանյութի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.13.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մեքենաների, արդյունաբերական սարքավորանքի, նավերի և թռչող ապարատների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.14.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կահույքի, կենցաղային ապրանքների, երկաթեղենի և այլ մետաղական արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.15.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի, կոշկեղենի և կաշվե արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.16.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.17.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Որոշ տեսակի ապրանքների կամ այլ խմբավորումներում չներառված ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.18.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Որոշ տեսակի ապրանքների կամ այլ խմբավորումներում չներառված ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.19.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հատիկային մշակաբույսերի և սերմերի մեծածախ առևտուր 46.21.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Չմշակված ծխախոտի մեծածախ առևտուր 46.21.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Անասնակերի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ գյուղատնտեսական հումքի մեծածախ առևտուր 46.21.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծաղիկների և այլ բույսերի մեծածախ առևտուր 46.22.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր 46.23.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մորթու և կաշվի մեծածախ առևտուր 46.24.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտուր 46.31.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մսի և մսամթերքի մեծածախ առևտուր 46.32.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կաթնամթերքի, ձվի, ուտելի յուղերի և ճարպերի մեծածախ առևտուր 46.33.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր 46.34.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոչ ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր 46.34.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծխախոտի արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.35.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շաքարի, շոկոլադի և շաքարային հրուշակեղենի մեծածախ առևտուր 46.36.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համեմունքների մեծածախ առևտուր 46.37.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձկան և ձկնամթերքի մեծածախ առևտուր 46.38.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տնային կենդանիների համար կերերի մեծածախ առևտուր 46.38.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ սննդամթերքի մեծածախ առևտուր 46.38.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր 46.39.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.41.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մեծածախ առևտուր 46.42.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հագուստի, բացառությամբ տրիկոտաժե ներքնազգեստը և գուլպեղենը, մեծածախ առևտուր 46.42.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոշիկի մեծածախ առևտուր 46.42.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային էլեկտրական սարքերի մեծածախ առևտուր 46.43.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ռադիո և հեռուստատեսային ապարատուրայի, լուսանկարչական և օպտիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.43.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրառված ձայնասկավառակների, տեսաերիզների, խտասկավառակների մեծածախ առևտուր 46.43.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ճենապակե ու ապակե արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.44.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մաքրող միջոցների մեծածախ առևտուր 46.44.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր 46.45.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բժշկական սարքավորանքի և գործիքների մեծածախ առևտուր 46.46.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դեղերի մեծածախ առևտուր 46.46.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կահույքի, գորգերի և լուսավորման սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.47.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.48.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հեծանիվների, դրանց մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր 46.49.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրքերի, ամսագրերի, թերթերի, գրելու և տպիչ սարքերի համար թղթի, գրենական պիտույքների մեծածախ առևտուր 46.49.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպորտային ապրանքների մեծածախ առևտուր 46.49.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Խաղերի և խաղալիքների մեծածախ առևտուր 46.49.4 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտուր 46.49.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր 46.51.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի ու դրանց մասերի մեծածախ առևտուր 46.52.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բջջային հեռախոսների մեծածախ առևտուր 46.52.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Էլեկտրոնային չգրառված կրիչների մեծածախ առևտուր 46.52.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գյուղատնտեսական մեքենաների, սարքավորանքի և պահեստամասերի մեծածախ առևտուր 46.61.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մեխանիկական հաստոցների մեծածախ առևտուր 46.62.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հանքարդյունաբերության, շինարարության և քաղաքացիական շինարարության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր 46.63.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական, կարի և տրիկոտաժի արտադրության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր 46.64.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրասենյակային կահույքի մեծածախ առևտուր 46.65.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրասենյակային այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.66.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.69.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հեղուկացված վառելագազի մեծածախ առևտուր 46.71.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բենզինի մեծածախ առևտուր 46.71.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավիացիոն կերոսինի մեծածախ առևտուր 46.71.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դիզելային վառելիքի մեծածախ առևտուր 46.71.4 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Վառքի մազութի մեծածախ առևտուր 46.71.5 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Նավթի, գազօլինի և նավթային գազի մեծածախ առևտուր 46.71.6 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Քարածխի մեծածախ առևտուր 46.71.7 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր 46.71.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սև և գունավոր մետաղների հանքաքարերի մեծածախ առևտուր 46.72.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թուջի, պողպատի և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր 46.72.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գունավոր մետաղների և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր 46.72.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոսկու և այլ թանկարժեք մետաղների մեծածախ առևտուր 46.72.4 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մետաղների և մետաղական հանքաքարերի մեծածախ առևտուր 46.72.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շինարարական ապակու մեծածախ առևտուր 46.73.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ցեմենտի, ավազի, գաջի և խճի մեծածախ առևտուր 46.73.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բետոնից, ցեմենտից, գիպսից և համանման նյութերից շինվածքների մեծածախ առևտուր 46.73.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ներկերի և լաքերի մեծածախ առևտուր 46.73.4 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բնափայտի և բնափայտից արտադրատեսակների, պաստառների և հատակի ծածկերի մեծածախ առևտուր 46.73.5 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շինարարական մետաղե կոնստրուկցիաների մեծածախ առևտուր 46.73.6 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սանիտարական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.73.7 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Որմնաբլոկների մեծածախ առևտուր 46.73.8 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ շինանյութի մեծածախ առևտուր 46.73.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Երկաթեղենի, ջրմուղի ու ջեռուցման սարքավորանքի և պարագաների մեծածախ առևտուր 46.74.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հանքային պարարտանյութերի մեծածախ առևտուր 46.75.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական արտադրանքի մեծածախ առևտուր 46.75.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ քիմիական նյութերի մեծածախ առևտուր 46.75.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Պլաստիկ նյութերի, ռետինի և սինթետիկ կաուչուկի մեծածախ առևտուր 46.76.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական թելքի և չփաթեթավորված թղթի մեծածախ առևտուր 46.76.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թանկարժեք քարերի մեծածախ առևտուր 46.76.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ միջանկյալ արտադրանքի մեծածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 46.76.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի մեծածախ առևտուր 46.77.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ջարդոնի մեծածախ առևտուր 46.77.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տրանսպորտային միջոցների և այլ սարքավորանքի կազմատում 46.77.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ոչ մետաղական թափոնների մեծածախ առևտուր 46.77.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր 46.90.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռությամբ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում 47.11.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում 47.19.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.21.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մսի և մսամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.22.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թռչնամսի և թռչնամսից մթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.22.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձկան, խեցեմորթների և կակղամորթների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.23.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հացաբուլկեղենի, խմորեղենի, շաքարային հրուշակեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.24.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.25.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոչ ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.25.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.26.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ սննդամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.29.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտուր բենզալցման կայաններում 47.30.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների համար հեղուկ գազի և գազօլինի մանրածախ առևտուր գազալցման կայաններում 47.30.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և համակարգչային ծրագրերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.41.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հեռահաղորդակցական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.42.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձայնա- և տեսաապարատուրայի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.43.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.51.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Երկաթեղենի, ներկերի, թերթապակու և այլ շինանյութի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.52.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գորգերի, գորգագործական արտադրատեսակների, պաստառների, հատակի ծածկերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.53.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային էլեկտրասարքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.54.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կահույքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.59.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Լուսավորման սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.59.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպասքի և խոհանոցային կահկարասիի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.59.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Երաժշտական գործիքների և պարտիտուրաների մանրածախ առևտուր 47.59.4 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.59.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.61.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թերթերի և գրասենյակային պիտույքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.62.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձայնագրությունների և տեսագրությունների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.63.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպորտային ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.64.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Խաղերի և խաղալիքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.65.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հագուստի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.71.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մանրածախ առևտուր 47.71.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոշիկի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.72.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կաշվե այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.72.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում 47.73.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.74.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոսմետիկական միջոցների և արդուզարդի պարագաների մանրածախ առևտուր 47.75.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծաղիկների և բույսերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.76.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սերմերի, պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներո 47.76.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տնային կենդանիների, տնային կենդանիների համար կերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.76.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.77.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Լուսանկարչական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.78.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գեղարվեստական առևտրային սրահների գործունեություն 47.78.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի և վառելափայտի մանրածախ առևտուր 47.78.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Զենքի և զինամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.78.4 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Օպտիկական սրահների գործունեություն 47.78.5 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հուշանվերների, տնայնագործական, պաշտամունքային և կրոնական նշանակության արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր 47.78.6 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Փոստային նամականիշների և մետաղադրամների մանրածախ առևտուր 47.78.7 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ոչ մթերային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 47.78.9 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գործածված ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում 47.79.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հնարժեք (անտիկվարային) ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում 47.79.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում 47.81.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գյուղատնտեսական մթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում 47.81.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում 47.81.3 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի և կոշիկի մանրածախ առևտուր շուկաներում և կրպակներում 47.82.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր կրպակներում 47.89.1 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր շուկաներում 47.89.2 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ինտերնետով կամ փոստով ապրանքների մանրածախ առևտուր 47.91.0 Ցանկ N11
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս 47.99.0 Ցանկ N11
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային միջքաղաքային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 49.10.0 Ցանկ N14
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն 49.20.0 Ցանկ N14
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային տրանսպորտով ներքաղաքային և մերձքաղաքային ուղևորափոխադրումներ 49.31.1 Ցանկ N14
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով ներքաղաքային ուղևորափոխադրումներ 49.31.2 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով ներմարզային ուղևորափոխադրումներ 49.31.3 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջմարզային ուղևորափոխադրումներ 49.31.4 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջպետական ուղևորափոխադրումներ 49.31.5 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրումներ 49.31.6 Ցանկ N26
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տրոլեյբուսներով ուղևորափոխադրումներ 49.31.7 Ցանկ N26
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ճոպանուղիներով ուղևորափոխադրումներ 49.31.8 Ցանկ N26
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ցամաքային քաղաքային և մերձքաղաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 49.31.9 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու ներքաղաքային ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.1 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու ներմարզային ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.2 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու միջմարզային ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.3 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու միջպետական ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.4 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ցամաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 49.39.0 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներքաղաքային բեռնափոխադրումներ 49.41.1 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներմարզային բեռնափոխադրումներ 49.41.2 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջմարզային բեռնափոխադրումներ 49.41.3 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջպետական բեռնափոխադրումներ 49.41.4 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Փոխադրման ծառայություններ 49.42.0 Ցանկ N13
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Փոխադրում խողովակաշարերով 49.50.0 Ցանկ N22
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ծովային և մերձափնյա ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 50.10.0 Ցանկ N27
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ծովային և մերձափնյա ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն 50.20.0 Ցանկ N27
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 50.30.0 Ցանկ N27
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ներքին ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն 50.40.0 Ցանկ N27
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային ուղևորափոխադրումներ 51.10.0 Ցանկ N12
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային բեռնափոխադրումներ 51.21.0 Ցանկ N12
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տիեզերական տրանսպորտի գործունեություն 51.22.0 Ցանկ N27
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Պահեստավորում և պահում 52.10.0 Ցանկ N15
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ցամաքային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն 52.21.1 Ցանկ N28
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմեքենաների և հեծանիվների կայանատեղերի շահագործում 52.21.2 Ցանկ N15
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ջրային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն 52.22.0 Ցանկ N27
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն 52.23.0 Ցանկ N29
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Բեռների տրանսպորտային մշակում 52.24.0 Ցանկ N15
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Մաքսային միջնորդների գործունեություն 52.29.1 Ցանկ N15
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Այլ օժանդակ տրանսպորտային գործունեություն 52.29.9 Ցանկ N15
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Փոստի ազգային օպերատորի գործունեություն 53.10.0 Ցանկ N19
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Այլ փոստային և սուրհանդակային գործունեություն 53.20.0 Ցանկ N19
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ 55.10.0 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Երիտասարդական ճամբարների և լեռնային բազաների գործունեություն 55.20.1 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Մանկական ճամբարների գործունեություն 55.20.2 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հանգստյան տների գործունեություն 55.20.3 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ 55.20.9 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Քեմպինգների, ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի տրամադրման ծառայություններ 55.30.0 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Այլ հանգրվանների կազմակերպում 55.90.0 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Ռեստորանների ծառայություններ 56.10.1 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում ՙԱրագ սննդի՚ կետերի ծառայություններ 56.10.2 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Պաղպաղակի վաճառք սայլակներից 56.10.3 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպությունների գործունեություն 56.21.0 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Կազմակերպություններին կից ճաշարանների և խորտկարանների ծառայություններ 56.29.1 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հանրային սննդի կազմակերպման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 56.29.9 Ցանկ N16
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Բարերի և խմիչքների մատուցման համանման կետերի ծառայություններ 56.30.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Գրքերի հրատարակություն 58.11.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տեղեկագրքերի և հասցեագրքերի հրատարակություն 58.12.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Թերթերի հրատարակություն 58.13.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ամսագրերի և պարբերականների հրատարակություն 58.14.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հրատարակչական այլ գործունեություն 58.19.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Համակարգչային խաղերի հրատարակություն 58.21.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Այլ համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն 58.29.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն 59.11.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի հետարտադրական գործունեություն 59.12.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի տարածում 59.13.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինոֆիլմերի ցուցադրում 59.14.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ձայնագրությունների հրատարակություն 59.20.0 Ցանկ N16
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ռադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում 60.10.0 Ցանկ N17
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռուստածրագրերի կազմում և հեռարձակում 60.20.0 Ցանկ N17
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռախոսային ցանցի ծառայություններ 61.10.1 Ցանկ N20
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռագրական կապի ծառայություններ 61.10.2 Ցանկ N24
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ լարային կապի միջոցով 61.10.3 Ցանկ N18
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Այլ լարային հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ 61.10.9 Ցանկ N17
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ 61.20.1 Ցանկ N25
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ռադիոալիքային (փեյջինգային) կապի ծառայություններ 61.20.2 Ցանկ N22
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Շառավղային գործողության կապի ծառայություններ 61.20.3 Ցանկ N22
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ անլար կապի միջոցով 61.20.4 Ցանկ N18
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Այլ անլար հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ 61.20.9 Ցանկ N18
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Արբանյակային կապի ծառայություններ 61.30.1 Ցանկ N18
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ արբանյակային կապի միջոցով 61.30.2 Ցանկ N18
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռահաղորդակցական կապի այլ տեսակներ 61.90.0 Ցանկ N18
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ծրագրային ապահովման մշակում 62.01.0 Ցանկ N23
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Խորհրդատվական գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում 62.02.0 Ցանկ N23
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեություն 62.03.0 Ցանկ N23
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում այլ գործունեություն 62.09.0 Ցանկ N23
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն 63.11.0 Ցանկ N23
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ 63.12.0 Ցանկ N23
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Նորությունների գործակալություններ 63.91.0 Ցանկ N23
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տեղեկատվության մատակարարման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 63.99.0 Ցանկ N23
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն ՀՀ կենտրոնական բանկի գործունեություն 64.11.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Բանկերի գործունեություն 64.19.1 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Դրամավարկային այլ միջնորդություն 64.19.9 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Հոլդինգ ընկերությունների գործունեություն 64.20.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Վարկեր, դրամական միջոցներ տրամադրող և համանման ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեություն 64.30.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ) 64.91.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Գրավատների գործունեություն 64.92.1 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Այլ վարկերի տրամադրում 64.92.9 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆակտորինգային գործունեություն 64.99.1 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Այլ ֆինանսական միջնորդություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 64.99.9 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Կյանքի ապահովագրություն 65.11.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրություն, բացի կյանքի ապահովագրությունից 65.12.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Կյանքի վերաապահովագրություն 65.20.1 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Վերաապահովագրություն, բացի
կյանքի վերաապահովագրու-
թյունից
65.20.2 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Կենսաթոշակային ապահովություն 65.30.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆինանսական շուկաների կառավարում 66.11.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆոնդային արժեքների հետ կապված բորսային գործառնություններ 66.12.1 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Արտարժույթի փոխանակման կետերի և համանման գրասենյակների գործունեություն 66.12.2 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆինանսական միջնորդությանն առնչվող օժանդակ գործունեություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից 66.19.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրական ռիսկերի և վնասների գնահատման գործունեություն 66.21.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրական գործակալների և միջնորդների գործունեություն 66.22.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովությանն առնչվող այլ օժանդակ գործունեություն 66.29.0 Ցանկ N21
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Հիմնադրամների կառավարում 66.30.0 Ցանկ N21
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Սեփական անշարժ գույքի առքուվաճառք 68.10.0 Ցանկ N16
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության և այլ գործառնություններ 68.20.1 Ցանկ N16
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Հանրակացարանների գործունեություն 68.20.2 Ցանկ N16
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Անշարժ գույքի գործակալություններ 68.31.0 Ցանկ N16
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Համատիրությունների գործունեություն 68.32.1 Ցանկ N16
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Անշարժ գույքի կառավարում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով 68.32.2 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Իրավաբանական գործունեություն 69.10.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հաշիվների կազմում, հաշվապահական հաշվառում, վերստուգիչ ծառայություններ (աուդիտ), խորհրդատվություններ հարկադրման հարցերով 69.20.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գլխամասային գրասենյակների գործունեություն 70.10.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հասարակայնության հետ կապերի գործունեություն 70.21.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ձեռնարկատիրական և կառավարման այլ հարցերով խորհրդատվական գործունեություն 70.22.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.11.1 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ճարտարապետության բնագավառում այլ գործունեություն 71.11.2 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Տրանսպորտային կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.12.1 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հիդրոտեխնիկական կառույցների, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.12.2 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Էներգետիկ կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.12.3 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.12.4 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ճարտարագիտական այլ գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ 71.12.9 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ստուգիչ-չափիչ սարքերի ստուգաչափում, ստուգաճշտում 71.20.1 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Շենքերի և շինությունների տեխնիկական հետազննում 71.20.2 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի հսկողություն 71.20.3 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հակահամաճարակային ծառայություն 71.20.4 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Անասնաբուժական հսկողություն և սննդամթերքի արտադրության վերահսկում 71.20.5 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Արտադրատեսակների հավաստագրում 71.20.6 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ավտոմեքենաների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկում 71.20.7 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ այլ բնագավառներում 71.20.9 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում 72.11.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական գիտությունների բնագավառում 72.19.1 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ տեխնիկական գիտությունների և տեխնոլոգիաների բնագավառում 72.19.2 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում 72.20.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գովազդային գործակալություններ 73.11.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն 73.12.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում 73.20.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն 74.10.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն 74.20.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն 74.30.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 74.90.0 Ցանկ N16
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Անասնաբուժական գործունեություն 75.00.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ 77.11.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Բեռնատար մեքենաների վարձույթ և լիզինգ 77.12.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթ և լիզինգ 77.21.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթ 77.22.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Այլ կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ 77.29.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ 77.31.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ 77.32.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ համակարգիչները, վարձույթ և լիզինգ 77.33.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ 77.34.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ 77.35.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 77.39.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ 77.40.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն 78.10.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն 78.20.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն 78.30.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն 79.11.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն 79.11.1 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն 79.12.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ 79.90.1 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ավիատոմսերի վաճառք իրականացնող գործակալությունների գործունեություն 79.90.2 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Դրամի և թանկարժեք արտադրատեսակների տեղափոխում 80.10.1 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Անվտանգության ապահովման այլ մասնավոր գործունեություն 80.10.9 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում 80.20.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Հետաքննությունների կատարում 80.30.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն 81.10.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Շենքերի ընդհանուր մաքրում 81.21.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Շենքերի և արդյունաբերական սարքավորանքի մասնագիտացված մաքրում 81.22.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 81.29.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն 81.30.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Կազմակերպությունների վարչարարական գրասենյակների համալիր գործունեություն 82.11.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Լուսապատճենում, փաստաթղթերի պատրաստում և այլ մասնագիտացված օժանդակ գործունեություն 82.19.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն 82.20.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում 82.30.1 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում 82.30.2 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Հարսանիքների, հանդիսավոր միջոցառումների համար սրահների տրամադրում 82.30.3 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Վճարների գանձում և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում 82.91.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Փաթեթավորման բնագավառում գործունեություն 82.92.0 Ցանկ N16
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 82.99.0 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Պետական կառավարման կենտրոնական մարմինների գործունեություն 84.11.1 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Տարածքային կառավարման մարմինների գործունեություն 84.11.2 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեություն 84.11.3 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Հարկադրման գործունեության կառավարում և հսկում 84.11.4 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Բյուջեի կատարում, պետական հիմնադրամների ու պետական պարտքի կառավարում 84.11.5 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Վիճակագրության և սոցիոլոգիայի բնագավառում գործունեություն 84.11.6 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Սոցիալական ծրագրերի կառավարում 84.12.0 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում 84.13.0 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Միջազգային հարաբերությունների հետ կապված գործունեություն 84.21.0 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Պաշտպանության գործունեություն 84.22.0 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Արդարադատության և դատաիրավական բնագավառում գործունեություն 84.23.0 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման գործունեություն 84.24.0 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Հրշեջ ծառայությունների գործունեություն 84.25.1 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Արտակարգ այլ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն 84.25.2 Ցանկ N16
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն 84.30.0 Ցանկ N16
P. Կրթություն Նախադպրոցական կրթություն 85.10.0 Ցանկ N16
P. Կրթություն Տարրական կրթություն 85.20.0 Ցանկ N16
P. Կրթություն Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն (հիմնական դպրոց) 85.31.1 Ցանկ N16
P. Կրթություն Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն (ավագ դպրոց) 85.31.2 Ցանկ N16
P. Կրթություն Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 85.32.1 Ցանկ N16
P. Կրթություն Միջին մասնագիտական կրթություն 85.32.2 Ցանկ N16
P. Կրթություն Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական այլ կրթություն 85.32.9 Ցանկ N16
P. Կրթություն Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (ոչ լրիվ) 85.41.0 Ցանկ N16
P. Կրթություն Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 85.42.1 Ցանկ N16
P. Կրթություն Հետբուհական մասնագիտական կրթություն 85.42.2 Ցանկ N16
P. Կրթություն Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում 85.51.1 Ցանկ N16
P. Կրթություն Ռազմահայրենական և այլ արտադպրոցական դաստիարակություն 85.51.2 Ցանկ N16
P. Կրթություն Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մշակույթի բնագավառում 85.52.0 Ցանկ N16
P. Կրթություն Ավտոսիրողների վարորդական դպրոցների գործունեություն 85.53.1 Ցանկ N16
P. Կրթություն Այլ վարորդական դպրոցների գործունեություն 85.53.9 Ցանկ N16
P. Կրթություն Հաշվապահական դասընթացներ 85.59.1 Ցանկ N16
P. Կրթություն Օտար լեզուների դասընթացներ 85.59.2 Ցանկ N16
P. Կրթություն Համակարգչային դասընթացներ 85.59.3 Ցանկ N16
P. Կրթություն Բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ 85.59.4 Ցանկ N16
P. Կրթություն Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերման այլ դասընթացներ 85.59.5 Ցանկ N16
P. Կրթություն Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 85.59.9 Ցանկ N16
P. Կրթություն Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն 85.60.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Հիվանդանոցների գործունեություն 86.10.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Առաջնային բժշկական օգնություն 86.21.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Մասնագիտացված բժշկական օգնություն 86.22.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Ստոմատոլոգիական պրակտիկա 86.23.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն 86.90.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ 87.10.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ 87.20.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ 87.30.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Այլ սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ 87.90.0 Ցանկ N16
Q. Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման 88.10.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Երեխաների խնամք 88.91.0 Ցանկ N16
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 88.99.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն 90.01.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն 90.02.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Ստեղծագործական գործունեություն 90.03.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Մշակութային օբյեկտների գործունեություն 90.04.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Գրադարանների գործունեություն 91.01.1 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Ֆիլմադարանների և ձայնադարանների գործունեություն 91.01.2 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Արխիվների գործունեություն 91.01.3 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Թանգարանների գործունեություն 91.02.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Պատմական վայրերի ու կառույցների շահագործում և պահպանում 91.03.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների գործունեություն 91.04.1 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Բնական արգելոցների գործունեություն 91.04.2 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Խաղատների գործունեություն 92.00.1 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործում 92.00.2 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն 92.00.3 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Տեսախաղային տերմինալների շահագործում 92.00.4 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Վիրտուալ մոլեխաղերի հետ կապված գործունեություն 92.00.5 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Բուքմեքերական և խաղագումարով գրազի կազմակերպման գործունեություն 92.00.6 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Սպորտային օբյեկտների գործունեություն 93.11.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Սպորտային ակումբների գործունեություն 93.12.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Մարմնամարզական օբյեկտների գործունեություն 93.13.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Սպորտի բնագավառում այլ գործունեություն 93.19.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Հանգստի կազմակերպման գործունեություն ատրակցիոններով այգիներում և զբոսայգիներում 93.21.0 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Հրաձգարանների գործունեություն 93.29.1 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Բիլյարդի, բոուլինգի, սեղանի թենիսի և համանման խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն 93.29.2 Ցանկ N16
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն 93.29.9 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Անդամության վրա հիմնված առևտրային և ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների գործունեություն 94.11.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն 94.12.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Արհեստակցական միությունների գործունեություն 94.20.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կրոնական կազմակերպությունների գործունեություն 94.91.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն 94.92.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 94.99.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների նորոգում 95.11.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կապի սարքավորանքի նորոգում 95.12.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում 95.21.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կենցաղային սարքերի, տնային այգեգործական գույքի նորոգում 95.22.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կոշիկի նորոգում 95.23.1 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կաշվե արտադրատեսակների նորոգում 95.23.2 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում 95.24.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում 95.25.1 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Ոսկերչական արտադրատեսակների նորոգում 95.25.2 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում 95.29.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում և չոր մաքրում 96.01.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ ծառայություններ 96.02.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ 96.03.0 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Բաղնիքների գործունեություն 96.04.1 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեություն 96.04.2 Ցանկ N16
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Այլ ծառայությունների մատուցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 96.09.0 Ցանկ N16
T. Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. տնային տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների եվ ծառայությունների արտադրություն սեփական սպառման համար Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար 97.00.0 Ցանկ N22
T. Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. տնային տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների եվ ծառայությունների արտադրություն սեփական սպառման համար Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար 98.10.0 Ցանկ N22
T. Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. տնային տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների եվ ծառայությունների արտադրություն սեփական սպառման համար Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար 98.20.0 Ցանկ N22
U. Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն 99.00.0 Ցանկ N22