close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Classifications and Methodology / Classifications / Classification of economic activities

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՆՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տնտեսական
գործունեության ոլորտը

Տնտեսական
գործունեության տեսակը

Տնտ. գործ. տեսակի
ծածկագիրըI II III
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից) աճեցում 01.11.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցում 01.11.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Յուղատու մշակաբույսերի (սերմերի) աճեցում 01.11.3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բրնձի աճեցում 01.12.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցում 01.13.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բոստանային մշակաբույսերի աճեցում 01.13.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կարտոֆիլի աճեցում 01.13.3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Սնկերի և գետնասնկերի աճեցում 01.13.4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի աճեցում ջերմոցային տնտեսություններում 01.13.5
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարա- պտուղների աճեցում 01.13.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Շաքարեղեգի աճեցում 01.14.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ծխախոտի աճեցում 01.15.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Թելատու մշակաբույսերի աճեցում 01.16.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կերային մշակաբույսերի աճեցում 01.19.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ծաղիկների աճեցում 01.19.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 01.19.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խաղողի աճեցում 01.21.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցում 01.22.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ցիտրուսային պտուղների աճեցում 01.23.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կորիզավոր պտուղների աճեցում 01.24.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հնդավոր պտուղների աճեցում 01.24.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ընկուզապտուղների աճեցում 01.25.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հատապտուղների աճեցում 01.25.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 01.25.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Յուղատու պտուղների աճեցում 01.26.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցում 01.27.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Համեմունքային և անուշահոտ մշակաբույսերի աճեցում 01.28.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Թմրեցուցիչ և դեղային մշակաբույսերի աճեցում 01.28.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ամանորյա տոնածառերի աճեցում 01.29.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում 01.29.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Տնկիների և արմատակալների աճեցում 01.30.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ տնկանյութերի աճեցում 01.30.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կաթնատու խոշոր եղջերավոր անասնի բուծում 01.41.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ խոշոր եղջերավոր անասնի և գոմեշների բուծում 01.42.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձիերի և ձիազգիների բուծում 01.43.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ուղտերի բուծում 01.44.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ոչխարների և այծերի բուծում 01.45.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խոզերի բուծում 01.46.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ընտանի թռչունների բուծում 01.47.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Մեղվաբուծություն, մեղրի և մեղրամոմի արտադրություն 01.49.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Տնային կենդանիների բուծում 01.49.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Շերամաբուծություն, շերամի բոժոժների արտադրություն 01.49.3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ճագարների և այլ մորթատու կենդանիների բուծում 01.49.4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ կենդանիների բուծում 01.49.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խառը գյուղատնտեսություն 01.50.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ոռոգման ցանցերի շահագործում գյուղատնտեսական նպատակներով 01.61.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Գյուղատնտեսական մեքենաների շահագործում 01.61.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բուսաբուծության բնագավառում այլ օժանդակ գործունեություն 01.61.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն 01.62.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակում 01.63.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Սերմերի մշակում, սերմացվի ֆոնդի ձևավորում 01.64.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում 01.70.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից գործունեություն 02.10.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Փայտամթերումներ 02.20.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում 02.30.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում 02.40.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնորսություն բաց ծովում 03.11.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերում 03.12.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խեցգետինների որս քաղցրահամ ջրերում 03.12.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերում 03.12.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնաբուծություն բաց ծովում 03.21.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում 03.22.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Դեկորատիվ ձկների բուծում 03.22.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խեցգետինների, այլ խեցեմորթների և գորտերի բուծում 03.22.9
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Քարածխի արդյունահանում 05.10.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում 05.20.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Անմշակ նավթի արդյունահանում 06.10.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական գազի արդյունահանում 06.20.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում 07.10.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանում 07.21.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Պղնձի հանքաքարի արդյունահանում 07.29.1
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Նիկելի հանքաքարի արդյունահանում 07.29.2
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ալյումին պարունակող հումքի արդյունահանում 07.29.3
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Թանկարժեք (ազնիվ) մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում 07.29.4
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարերի արդյունահանում 07.29.5
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 07.29.9
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Գեղազարդային և շինարարական քարերի արդյունահանում 08.11.1
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կրաքարի և գիպսի արդյունահանում 08.11.2
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի արդյունահանում 08.11.3
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Թերթաքարի արդյունահանում 08.11.4
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ավազի և խճի արդյունահանում 08.12.1
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կավի և ճենակավի արդյունահանում 08.12.2
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում 08.91.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Տորֆի արդյունահանում 08.92.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Աղի արդյունահանում 08.93.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական ասֆալտի և բիտումի արդյունահանում 08.99.1
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական թանկարժեք քարերի (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարերի արդյունահանում 08.99.2
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական ալմաստների արդյունահանում 08.99.3
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Պեմզայի և բնական հղկանյութերի արդյունահանում 08.99.4
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Այլ բնական հանքանյութերի և ապարների արդյունահանում 08.99.9
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում 09.10.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում 09.90.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մսի մշակում և պահածոյացում 10.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում 10.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մսամթերքի արտադրություն, այդ թվում` թռչնամսից 10.13.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում 10.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում 10.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրություն 10.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 10.39.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Յուղերի և ճարպերի արտադրություն 10.41.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրություն 10.42.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաթի մշակում, կարագի և պանրի արտադրություն 10.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պաղպաղակի արտադրություն 10.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալյուրի արտադրություն 10.61.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձավարեղենի արտադրություն 10.61.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալրաղաց արդյունաբերության այլ մթերքի արտադրություն 10.61.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն 10.62.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հացի արտադրություն 10.71.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն 10.71.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն 10.72.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրություն 10.73.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շաքարի արտադրություն 10.81.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրություն 10.82.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սուրճի և թեյի մշակում 10.83.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Համեմունքների արտադրություն 10.84.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Աղի արտադրություն 10.84.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն 10.85.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մանկական սննդի արտադրություն 10.86.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Համասեռված բաղադրիչներ պարունակող և սննդակարգային (դիետիկ) այլ սննդի արտադրություն 10.86.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Արհեստական մեղրի և արհեստական շաքարի արտադրություն 10.89.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Խմորիչների արտադրություն 10.89.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ սննդամթերքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 10.89.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն 10.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն 10.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալկոհոլային խմիչքների (բացի կոնյակից) թորում, բազմաթորում և խառնում 11.01.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Կոնյակի (բրենդիի) արտադրություն 11.01.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Խաղողի գինու արտադրություն 11.02.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խնձորի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն 11.03.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրություն 11.04.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գարեջրի արտադրություն 11.05.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ածիկի արտադրություն 11.06.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բնական հանքային և այլ շշալցված ջրերի արտադրություն 11.07.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բուրավետացրած կամ քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն 11.07.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ծխախոտի խմորում (ֆերմենտացիա) 12.00.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն 12.00.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Բամբակե թելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բրդյա թելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաքսաթելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Վուշաթելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Կարի թելի արտադրություն 13.10.5
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ թելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Բամբակե գործվածքի արտադրություն 13.20.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բրդե գործվածքի արտադրություն 13.20.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաքսե գործվածքի արտադրություն 13.20.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Վուշե գործվածքի արտադրություն 13.20.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ գործվածքի արտադրություն 13.20.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մանածագործվածքի վերջնամշակում 13.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 13.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից 13.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն 13.93.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ճոպանների, պարանների, առասանի և ցանցերի արտադրություն 13.94.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից 13.95.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն 13.96.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 13.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաշվե հագուստի արտադրություն 14.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Արտահագուստի արտադրություն 14.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Վերնազգեստի արտադրություն 14.13.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Վերնազգեստի անհատական կարում 14.13.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ներքնազգեստի արտադրություն 14.14.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գլխարկների արտադրություն 14.19.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Նորածինների համար հագուստի արտադրություն 14.19.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Սպորտային հագուստի արտադրություն 14.19.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 14.19.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն 14.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրություն 14.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն 14.39.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մորթու վերջնամշակում և ներկում 15.11.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում. բնական և բաղադրանյութային կաշվի արտադրություն 15.11.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ճամպրուկների և պայուսակների արտադրություն 15.12.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն 15.12.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն 15.12.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Կոշիկի արտադրություն 15.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բնափայտի սղոցում և ռանդում 16.10.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Նրբատախտակի և պանելների արտադրություն 16.21.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն 16.22.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շինարարական փայտե կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեություն 16.23.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Փայտե տարայի արտադրություն 16.24.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն 16.29.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թաղանթանյութի արտադրություն 17.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն 17.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն 17.21.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն 17.22.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն 17.23.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պաստառների արտադրություն 17.24.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն 17.29.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թերթերի տպագրություն 18.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն 18.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններ 18.13.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կազմարարական գործ 18.14.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրառված կրիչների բազմացում 18.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կոքսի արտադրություն 19.10.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թորած նավթամթերքի արտադրություն 19.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Արդյունաբերական գազերի արտադրություն 20.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն 20.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հարստացած ուրանի արտադրություն 20.13.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 20.13.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Ածխաջրածինների և դրանց ածանցյալների արտադրություն 20.14.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ացիկլիկ և ցիկլիկ սպիրտների արտադրություն 20.14.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 20.14.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրություն 20.15.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրություն 20.16.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն 20.17.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն 20.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պոլիմերային հիմքով ներկերի, արծնների և լաքերի արտադրություն 20.30.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ներկերի, արծնների, մածիկի և դրանց հետ կապված մթերքի արտադրություն 20.30.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն 20.41.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն 20.42.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պայթուցիկ նյութերի արտադրություն 20.51.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Լուցկիների արտադրություն 20.51.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Սոսինձների արտադրություն 20.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Եթերային յուղերի արտադրություն 20.53.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Լուսաքիմիական նյութերի արտադրություն 20.59.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրություն 20.59.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 20.59.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Արհեստական թելքի արտադրություն 20.60.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրություն 21.10.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի արտադրություն 21.20.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Անասնաբուժական դեղերի արտադրություն 21.20.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռետինե դողերի և օդախցիկների արտադրություն 22.11.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռետինե դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում 22.11.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն 22.19.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պլաստմասսայե սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրություն 22.21.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Փաթեթավորման համար պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն 22.22.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շինարարական պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն 22.23.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն 22.29.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թերթապակու արտադրություն 23.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թերթապակու կաղապարում և մշակում 23.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն 23.13.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ապակեթելքի արտադրություն 23.14.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տեխնիկական ապակե ամանեղենի արտադրությունը 23.19.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հրահեստ արտադրատեսակների արտադրություն 23.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրություն 23.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Աղյուսի, կղմինդրի և այլ շինարարական արտադրատեսակների արտադրություն թրծակավից 23.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն 23.41.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սանիտարատեխնիկական
խեցեգործական
սարքավորանքի արտադրություն
23.42.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրություն 23.43.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տեխնիկական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն 23.44.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն 23.49.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ցեմենտի արտադրություն 23.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն 23.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնե հավաքովի շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրություն 23.61.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնե որմնաբլոկների արտադրություն 23.61.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնե այլ պատրաստի շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար 23.61.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Գիպսե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար 23.62.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ապրանքային բետոնի (բացառությամբ ասֆալտբետոնը) արտադրություն 23.63.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ասֆալտբետոնի արտադրություն 23.63.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Շինարարական չոր շաղախի արտադրություն 23.64.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրություն 23.65.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրություն 23.69.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում 23.70.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հղկանյութերի արտադրություն 23.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 23.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն 24.10.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն 24.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձողերի սառնաձgում 24.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Նեղ շերտերի սառնագլոցում 24.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սառը դրոշմում կամ ճկում 24.33.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղալարի արտադրություն 24.34.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թանկարժեք մետաղների արտադրություն 24.41.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրություն 24.41.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Թանկարժեք մետաղների հարգորոշում և հարգադրոշմում 24.41.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալյումինի արտադրություն 24.42.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն 24.43.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պղնձի արտադրություն 24.44.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ գունավոր մետաղների արտադրություն 24.45.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Միջուկային վառելիքի մշակում 24.46.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թուջի ձուլում 24.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պողպատի ձուլում 24.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թեթև մետաղների ձուլում 24.53.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ գունավոր մետաղների ձուլում 24.54.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրություն 25.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրություն 25.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրություն 25.21.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրություն 25.29.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներից 25.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Զենքի և զինամթերքի արտադրություն 25.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործություն 25.50.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղների մշակում և պատում 25.61.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղների մեխանիկական մշակում 25.62.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Դանակային արտադրատեսակների արտադրություն 25.71.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կողպեքների և ծխնիների արտադրություն 25.72.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձեռքի գործիքների արտադրություն 25.73.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե տակառների և համանման տարողությունների արտադրություն 25.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թեթև մետաղներից փաթեթանյութերի արտադրություն 25.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղալարե արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրություն 25.93.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սեղմակների, պտուտակա- պարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն 25.94.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 25.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն 26.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն 26.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն 26.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կապի սարքավորանքի արտադրություն 26.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն 26.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն 26.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ժամացույցների և ժամանակի գրանցման այլ սարքերի արտադրություն 26.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն 26.60.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրություն 26.70.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն 26.80.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրություն 27.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ սարքերի արտադրություն 27.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրություն 27.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրություն 27.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ էլեկտրահաղորդալարերի և մալուխների արտադրություն 27.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրություն 27.33.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն 27.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրություն 27.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրություն 27.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն 27.90.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շարժիչների և տուրբինների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական, արտադրություն 28.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հիդրավլիկական սարքավորանքի արտադրություն 28.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրություն 28.13.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ծորակների և կափույրների արտադրություն 28.14.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Առանցքակալների, ժամանվակների, շարժաբերների և ատամնավոր փոխանցիչների մասերի արտադրություն 28.15.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրություն 28.21.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրություն 28.22.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրություն 28.23.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրություն 28.24.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրություն 28.25.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 28.29.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրություն 28.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղամշակման մեքենաների արտադրություն 28.41.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հաստոցների արտադրություն 28.49.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաների արտադրություն 28.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և շինարարության համար մեքենաների արտադրություն 28.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաների արտադրություն 28.93.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մանածագործական, կարի, մորթե և կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն 28.94.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն 28.95.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար մեքենաների արտադրություն 28.96.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 28.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների արտադրություն 29.10.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների շարժիչների արտադրություն 29.10.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն 29.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն 29.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար այլ մասերի և պարագաների արտադրություն 29.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Նավերի կառուցում 30.11.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Լողուն կառույցների կառուցում 30.11.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Նավերի և լողուն կառույցների համար մասերի արտադրություն 30.11.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Զբոսանավերի և սպորտային նավերի կառուցում 30.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Երկաթուղային շարժակազմի արտադրություն 30.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Օդանավերի և տիեզերանավերի արտադրություն 30.30.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների արտադրություն 30.30.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ թռչող ապարատների արտադրություն 30.30.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների համար մասերի արտադրություն 30.30.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մարտական մեքենաների արտադրություն 30.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մոտոցիկլների արտադրություն 30.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն 30.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 30.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրասենյակների և խանութների կահավորման կահույքի արտադրություն 31.01.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խոհանոցի կահույքի արտադրություն 31.02.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ներքնակների արտադրություն 31.03.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ կահույքի արտադրություն 31.09.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղադրամների և շքանշանների հատում 32.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ադամանդների մշակում 32.12.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ թանկարժեք քարերի (բացի ադամանդներից) և կիսաթանկարժեք քարերի մշակում 32.12.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոսկերչական զարդերի արտադրություն 32.12.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների փորագրում 32.12.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 32.12.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն 32.13.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Երաժշտական գործիքների արտադրություն 32.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սպորտային արտադրատեսակների արտադրություն 32.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խաղերի և խաղալիքների արտադրություն 32.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն 32.50.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավելների և խոզանակների արտադրություն 32.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Դագաղների արտադրություն 32.99.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Դրոշմակնիքների պատրաստում 32.99.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 32.99.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե կոնստրուկցիաների, մետաղե դռների և լուսամուտների նորոգում 33.11.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և բեռնարկղերի նորոգում 33.11.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե խողովակների և խողովակաշարերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Ջեռուցիչ կաթսաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Շոգեկաթսաների և այլ շոգեարտադրիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.5
C. Մշակող արդյունաբերություն Միջուկային ռեակտորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.6
C. Մշակող արդյունաբերություն Հրազենի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգում 33.11.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մեքենաշինության արտադրանքի նորոգում 33.12.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Դրամարկղային մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.12.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.13.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.13.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Արդյունաբերական նշանակության օպտիկական սարքավորանքի և գործիքների, լուսանկարչական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.13.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Տրանսֆորմատորների, էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, բաշխիչ վահանների և կոմուտացիոն սարքվածքների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.14.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ էլեկտրական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.14.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Ջրային տրանսպորտի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.15.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող ապարատների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.16.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.17.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 33.17.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ սարքավորանքի նորոգում 33.19.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում 33.20.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն ջերմաէլեկտրակայան- ներում 35.11.1
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն հիդրոէլեկտրակայան- ներում 35.11.2
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն միջուկային էլեկտրակայաններում 35.11.3
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն այլ աղբյուրներից 35.11.9
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում 35.12.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի բաշխում 35.13.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի վաճառք 35.14.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գազի արտադրություն 35.21.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով 35.22.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գազամատակարարման համակարգի միջոցով բաշխվող գազի վաճառք 35.23.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 35.30.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում 36.00.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Կոյուղի 37.00.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների հավաքում 38.11.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Վնասակար թափոնների հավաքում 38.12.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում 38.21.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում 38.22.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ջարդոնի մասնատում 38.31.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Թափոնների տեսակավորում և մշակում երկրորդային հումքի ստացման համար 38.32.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում 39.00.0
F. Շինարարություն Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ 41.10.0
F. Շինարարություն Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի շինարարություն 41.20.1
F. Շինարարություն Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգում 41.20.2
F. Շինարարություն Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգում 41.20.3
F. Շինարարություն Ճանապարհների և ավտոմայրուղիների շինարարություն 42.11.0
F. Շինարարություն Երկաթուղիների և մետրոյի շինարարություն 42.12.0
F. Շինարարություն Կամուրջների և թունելների շինարարություն 42.13.0
F. Շինարարություն Ջրային տնտեսության կառույցների շինարարություն 42.21.0
F. Շինարարություն էլեկտրակայանների և էլեկտրահաղորդման համակարգերի շինարարություն 42.22.1
F. Շինարարություն Հեռահաղորդակցական կապի կառույցների շինարարություն 42.22.2
F. Շինարարություն Ջրային կառույցների շինարարություն 42.91.0
F. Շինարարություն Սպորտային կառույցների շինարարություն 42.99.1
F. Շինարարություն Գազամատակարարման կառույցների շինարարություն 42.99.2
F. Շինարարություն Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 42.99.9
F. Շինարարություն Շենքերի կազմատում և քանդում 43.11.0
F. Շինարարություն Շինարարական հրապարակի նախապատրաստում 43.12.1
F. Շինարարություն Պայթեցման աշխատանքներ 43.12.2
F. Շինարարություն Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանման աշխատանքների համար 43.12.3
F. Շինարարություն Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում 43.13.0
F. Շինարարություն Էլեկտրական համակարգերի հավաքակցում 43.21.1
F. Շինարարություն Հեռահաղորդակցական համակարգերի հավաքակցում 43.21.2
F. Շինարարություն Ջրամատակարարման համակարգերի հավաքակցում 43.22.1
F. Շինարարություն Ջեռուցման, գազամատակարարման, օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցում 43.22.2
F. Շինարարություն Վերելակների և այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի տեղադրում 43.29.1
F. Շինարարություն Վերելակների և այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 43.29.9
F. Շինարարություն Սվաղի աշխատանքներ 43.31.0
F. Շինարարություն Ատաղձագործական աշխատանքներ 43.32.0
F. Շինարարություն Հատակների ծածկապատում և պատերի երեսպատում 43.33.0
F. Շինարարություն Ներկարարական և ապակեպատման աշխատանքներ 43.34.0
F. Շինարարություն Շինարարության ավարտական փուլի այլ աշխատանքներ 43.39.0
F. Շինարարություն Տանիքածածկման աշխատանքներ 43.91.0
F. Շինարարություն Հիմնադրում, ներառյալ ցցերի խփումը 43.99.1
F. Շինարարություն Քարե և աղյուսե շարվածքի շարում 43.99.2
F. Շինարարություն Շենքերի ապախոնավացում, տանիքածածկերի անջրանցիկության ապահովում 43.99.3
F. Շինարարություն Շենքերի ճակատների հարդարում 43.99.4
F. Շինարարություն Շինարարական սարքավորանքի վարձակալում սպասարկող անձնակազմով 43.99.5
F. Շինարարություն Այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 43.99.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մեծածախ առևտուր 45.11.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մանրածախ առևտուր 45.11.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մեծածախ առևտուր 45.11.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մանրածախ առևտուր 45.11.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ավտոմեքենաների առևտուր 45.19.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 45.20.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների վերասարքավորում սեղմված բնական նավթային գազով աշխատելու համար 45.20.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների վերասարքավորում հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար 45.20.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր 45.31.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր 45.32.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մեծածախ առևտուր 45.40.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մանրածախ առևտուր 45.40.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր 45.40.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր 45.40.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 45.40.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.11.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.12.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բնափայտի և շինանյութի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.13.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մեքենաների, արդյունաբերական սարքավորանքի, նավերի և թռչող ապարատների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.14.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կահույքի, կենցաղային ապրանքների, երկաթեղենի և այլ մետաղական արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.15.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի, կոշկեղենի և կաշվե արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.16.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.17.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Որոշ տեսակի ապրանքների կամ այլ խմբավորումներում չներառված ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.18.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Որոշ տեսակի ապրանքների կամ այլ խմբավորումներում չներառված ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.19.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հատիկային մշակաբույսերի և սերմերի մեծածախ առևտուր 46.21.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Չմշակված ծխախոտի մեծածախ առևտուր 46.21.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Անասնակերի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ գյուղատնտեսական հումքի մեծածախ առևտուր 46.21.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծաղիկների և այլ բույսերի մեծածախ առևտուր 46.22.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր 46.23.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մորթու և կաշվի մեծածախ առևտուր 46.24.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտուր 46.31.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մսի և մսամթերքի մեծածախ առևտուր 46.32.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կաթնամթերքի, ձվի, ուտելի յուղերի և ճարպերի մեծածախ առևտուր 46.33.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր 46.34.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոչ ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր 46.34.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծխախոտի արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.35.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շաքարի, շոկոլադի և շաքարային հրուշակեղենի մեծածախ առևտուր 46.36.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համեմունքների մեծածախ առևտուր 46.37.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձկան և ձկնամթերքի մեծածախ առևտուր 46.38.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տնային կենդանիների համար կերերի մեծածախ առևտուր 46.38.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ սննդամթերքի մեծածախ առևտուր 46.38.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր 46.39.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.41.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մեծածախ առևտուր 46.42.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հագուստի, բացառությամբ տրիկոտաժե ներքնազգեստը և գուլպեղենը, մեծածախ առևտուր 46.42.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոշիկի մեծածախ առևտուր 46.42.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային էլեկտրական սարքերի մեծածախ առևտուր 46.43.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ռադիո և հեռուստատեսային ապարատուրայի, լուսանկարչական և օպտիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.43.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրառված ձայնասկավառակների, տեսաերիզների, խտասկավառակների մեծածախ առևտուր 46.43.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ճենապակե ու ապակե արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.44.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մաքրող միջոցների մեծածախ առևտուր 46.44.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր 46.45.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բժշկական սարքավորանքի և գործիքների մեծածախ առևտուր 46.46.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դեղերի մեծածախ առևտուր 46.46.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կահույքի, գորգերի և լուսավորման սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.47.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.48.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հեծանիվների, դրանց մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր 46.49.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրքերի, ամսագրերի, թերթերի, գրելու և տպիչ սարքերի համար թղթի, գրենական պիտույքների մեծածախ առևտուր 46.49.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպորտային ապրանքների մեծածախ առևտուր 46.49.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Խաղերի և խաղալիքների մեծածախ առևտուր 46.49.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտուր 46.49.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր 46.51.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի ու դրանց մասերի մեծածախ առևտուր 46.52.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բջջային հեռախոսների մեծածախ առևտուր 46.52.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Էլեկտրոնային չգրառված կրիչների մեծածախ առևտուր 46.52.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գյուղատնտեսական մեքենաների, սարքավորանքի և պահեստամասերի մեծածախ առևտուր 46.61.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մեխանիկական հաստոցների մեծածախ առևտուր 46.62.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հանքարդյունաբերության, շինարարության և քաղաքացիական շինարարության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր 46.63.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական, կարի և տրիկոտաժի արտադրության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր 46.64.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրասենյակային կահույքի մեծածախ առևտուր 46.65.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրասենյակային այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.66.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.69.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հեղուկացված վառելագազի մեծածախ առևտուր 46.71.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բենզինի մեծածախ առևտուր 46.71.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավիացիոն կերոսինի մեծածախ առևտուր 46.71.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դիզելային վառելիքի մեծածախ առևտուր 46.71.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Վառքի մազութի մեծածախ առևտուր 46.71.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Նավթի, գազօլինի և նավթային գազի մեծածախ առևտուր 46.71.6
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Քարածխի մեծածախ առևտուր 46.71.7
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր 46.71.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սև և գունավոր մետաղների հանքաքարերի մեծածախ առևտուր 46.72.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թուջի, պողպատի և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր 46.72.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գունավոր մետաղների և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր 46.72.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոսկու և այլ թանկարժեք մետաղների մեծածախ առևտուր 46.72.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մետաղների և մետաղական հանքաքարերի մեծածախ առևտուր 46.72.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շինարարական ապակու մեծածախ առևտուր 46.73.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ցեմենտի, ավազի, գաջի և խճի մեծածախ առևտուր 46.73.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բետոնից, ցեմենտից, գիպսից և համանման նյութերից շինվածքների մեծածախ առևտուր 46.73.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ներկերի և լաքերի մեծածախ առևտուր 46.73.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բնափայտի և բնափայտից արտադրատեսակների, պաստառների և հատակի ծածկերի մեծածախ առևտուր 46.73.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շինարարական մետաղե կոնստրուկցիաների մեծածախ առևտուր 46.73.6
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սանիտարական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.73.7
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Որմնաբլոկների մեծածախ առևտուր 46.73.8
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ շինանյութի մեծածախ առևտուր 46.73.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Երկաթեղենի, ջրմուղի ու ջեռուցման սարքավորանքի և պարագաների մեծածախ առևտուր 46.74.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հանքային պարարտանյութերի մեծածախ առևտուր 46.75.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական արտադրանքի մեծածախ առևտուր 46.75.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ քիմիական նյութերի մեծածախ առևտուր 46.75.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Պլաստիկ նյութերի, ռետինի և սինթետիկ կաուչուկի մեծածախ առևտուր 46.76.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական թելքի և չփաթեթավորված թղթի մեծածախ առևտուր 46.76.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թանկարժեք քարերի մեծածախ առևտուր 46.76.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ միջանկյալ արտադրանքի մեծածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 46.76.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի մեծածախ առևտուր 46.77.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ջարդոնի մեծածախ առևտուր 46.77.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տրանսպորտային միջոցների և այլ սարքավորանքի կազմատում 46.77.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ոչ մետաղական թափոնների մեծածախ առևտուր 46.77.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր 46.90.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռությամբ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում 47.11.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում 47.19.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.21.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մսի և մսամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.22.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թռչնամսի և թռչնամսից մթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.22.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձկան, խեցեմորթների և կակղամորթների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.23.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հացաբուլկեղենի, խմորեղենի, շաքարային հրուշակեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.24.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.25.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոչ ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.25.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.26.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ սննդամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.29.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտուր բենզալցման կայաններում 47.30.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների համար հեղուկ գազի և գազօլինի մանրածախ առևտուր գազալցման կայաններում 47.30.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և համակարգչային ծրագրերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.41.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հեռահաղորդակցական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.42.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձայնա- և տեսաապարատուրայի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.43.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.51.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Երկաթեղենի, ներկերի, թերթապակու և այլ շինանյութի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.52.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գորգերի, գորգագործական արտադրատեսակների, պաստառների, հատակի ծածկերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.53.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային էլեկտրասարքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.54.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կահույքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.59.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Լուսավորման սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.59.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպասքի և խոհանոցային կահկարասիի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.59.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Երաժշտական գործիքների և պարտիտուրաների մանրածախ առևտուր 47.59.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.59.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.61.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թերթերի և գրասենյակային պիտույքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.62.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձայնագրությունների և տեսագրությունների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.63.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպորտային ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.64.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Խաղերի և խաղալիքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.65.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հագուստի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.71.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մանրածախ առևտուր 47.71.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոշիկի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.72.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կաշվե այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.72.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում 47.73.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.74.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոսմետիկական միջոցների և արդուզարդի պարագաների մանրածախ առևտուր 47.75.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծաղիկների և բույսերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.76.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սերմերի, պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներո 47.76.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տնային կենդանիների, տնային կենդանիների համար կերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.76.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.77.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Լուսանկարչական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.78.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գեղարվեստական առևտրային սրահների գործունեություն 47.78.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի և վառելափայտի մանրածախ առևտուր 47.78.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Զենքի և զինամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.78.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Օպտիկական սրահների գործունեություն 47.78.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հուշանվերների, տնայնագործական, պաշտամունքային և կրոնական նշանակության արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր 47.78.6
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Փոստային նամականիշների և մետաղադրամների մանրածախ առևտուր 47.78.7
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ոչ մթերային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 47.78.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գործածված ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում 47.79.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հնարժեք (անտիկվարային) ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում 47.79.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում 47.81.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գյուղատնտեսական մթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում 47.81.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում 47.81.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի և կոշիկի մանրածախ առևտուր շուկաներում և կրպակներում 47.82.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր կրպակներում 47.89.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր շուկաներում 47.89.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ինտերնետով կամ փոստով ապրանքների մանրածախ առևտուր 47.91.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս 47.99.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային միջքաղաքային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 49.10.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն 49.20.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային տրանսպորտով ներքաղաքային և մերձքաղաքային ուղևորափոխադրումներ 49.31.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով ներքաղաքային ուղևորափոխադրումներ 49.31.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով ներմարզային ուղևորափոխադրումներ 49.31.3
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջմարզային ուղևորափոխադրումներ 49.31.4
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջպետական ուղևորափոխադրումներ 49.31.5
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրումներ 49.31.6
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տրոլեյբուսներով ուղևորափոխադրումներ 49.31.7
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ճոպանուղիներով ուղևորափոխադրումներ 49.31.8
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ցամաքային քաղաքային և մերձքաղաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 49.31.9
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու ներքաղաքային ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու ներմարզային ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու միջմարզային ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.3
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու միջպետական ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.4
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ցամաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 49.39.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներքաղաքային բեռնափոխադրումներ 49.41.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներմարզային բեռնափոխադրումներ 49.41.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջմարզային բեռնափոխադրումներ 49.41.3
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջպետական բեռնափոխադրումներ 49.41.4
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Փոխադրման ծառայություններ 49.42.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Փոխադրում խողովակաշարերով 49.50.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ծովային և մերձափնյա ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 50.10.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ծովային և մերձափնյա ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն 50.20.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 50.30.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ներքին ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն 50.40.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային ուղևորափոխադրումներ 51.10.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային բեռնափոխադրումներ 51.21.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տիեզերական տրանսպորտի գործունեություն 51.22.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Պահեստավորում և պահում 52.10.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ցամաքային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն 52.21.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմեքենաների և հեծանիվների կայանատեղերի շահագործում 52.21.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ջրային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն 52.22.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն 52.23.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Բեռների տրանսպորտային մշակում 52.24.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Մաքսային միջնորդների գործունեություն 52.29.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Այլ օժանդակ տրանսպորտային գործունեություն 52.29.9
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Փոստի ազգային օպերատորի գործունեություն 53.10.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Այլ փոստային և սուրհանդակային գործունեություն 53.20.0
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ 55.10.0
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Երիտասարդական ճամբարների և լեռնային բազաների գործունեություն 55.20.1
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Մանկական ճամբարների գործունեություն 55.20.2
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հանգստյան տների գործունեություն 55.20.3
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ 55.20.9
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Քեմպինգների, ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի տրամադրման ծառայություններ 55.30.0
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Այլ հանգրվանների կազմակերպում 55.90.0
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Ռեստորանների ծառայություններ 56.10.1
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում ՙԱրագ սննդի՚ կետերի ծառայություններ 56.10.2
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Պաղպաղակի վաճառք սայլակներից 56.10.3
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպությունների գործունեություն 56.21.0
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Կազմակերպություններին կից ճաշարանների և խորտկարանների ծառայություններ 56.29.1
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հանրային սննդի կազմակերպման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 56.29.9
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Բարերի և խմիչքների մատուցման համանման կետերի ծառայություններ 56.30.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Գրքերի հրատարակություն 58.11.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տեղեկագրքերի և հասցեագրքերի հրատարակություն 58.12.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Թերթերի հրատարակություն 58.13.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ամսագրերի և պարբերականների հրատարակություն 58.14.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հրատարակչական այլ գործունեություն 58.19.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Համակարգչային խաղերի հրատարակություն 58.21.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Այլ համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն 58.29.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն 59.11.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի հետարտադրական գործունեություն 59.12.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի տարածում 59.13.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինոֆիլմերի ցուցադրում 59.14.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ձայնագրությունների հրատարակություն 59.20.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ռադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում 60.10.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռուստածրագրերի կազմում և հեռարձակում 60.20.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռախոսային ցանցի ծառայություններ 61.10.1
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռագրական կապի ծառայություններ 61.10.2
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ լարային կապի միջոցով 61.10.3
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Այլ լարային հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ 61.10.9
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ 61.20.1
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ռադիոալիքային (փեյջինգային) կապի ծառայություններ 61.20.2
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Շառավղային գործողության կապի ծառայություններ 61.20.3
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ անլար կապի միջոցով 61.20.4
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Այլ անլար հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ 61.20.9
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Արբանյակային կապի ծառայություններ 61.30.1
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ արբանյակային կապի միջոցով 61.30.2
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռահաղորդակցական կապի այլ տեսակներ 61.90.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ծրագրային ապահովման մշակում 62.01.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Խորհրդատվական գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում 62.02.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեություն 62.03.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում այլ գործունեություն 62.09.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն 63.11.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ 63.12.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Նորությունների գործակալություններ 63.91.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տեղեկատվության մատակարարման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 63.99.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն ՀՀ կենտրոնական բանկի գործունեություն 64.11.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Բանկերի գործունեություն 64.19.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Դրամավարկային այլ միջնորդություն 64.19.9
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Հոլդինգ ընկերությունների գործունեություն 64.20.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Վարկեր, դրամական միջոցներ տրամադրող և համանման ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեություն 64.30.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ) 64.91.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Գրավատների գործունեություն 64.92.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Այլ վարկերի տրամադրում 64.92.9
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆակտորինգային գործունեություն 64.99.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Այլ ֆինանսական միջնորդություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 64.99.9
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Կյանքի ապահովագրություն 65.11.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրություն, բացի կյանքի ապահովագրությունից 65.12.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Կյանքի վերաապահովագրություն 65.20.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Վերաապահովագրություն, բացի
կյանքի վերաապահովագրու-
թյունից
65.20.2
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Կենսաթոշակային ապահովություն 65.30.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆինանսական շուկաների կառավարում 66.11.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆոնդային արժեքների հետ կապված բորսային գործառնություններ 66.12.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Արտարժույթի փոխանակման կետերի և համանման գրասենյակների գործունեություն 66.12.2
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆինանսական միջնորդությանն առնչվող օժանդակ գործունեություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից 66.19.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրական ռիսկերի և վնասների գնահատման գործունեություն 66.21.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրական գործակալների և միջնորդների գործունեություն 66.22.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովությանն առնչվող այլ օժանդակ գործունեություն 66.29.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Հիմնադրամների կառավարում 66.30.0
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Սեփական անշարժ գույքի առքուվաճառք 68.10.0
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության և այլ գործառնություններ 68.20.1
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Հանրակացարանների գործունեություն 68.20.2
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Անշարժ գույքի գործակալություններ 68.31.0
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Համատիրությունների գործունեություն 68.32.1
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Անշարժ գույքի կառավարում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով 68.32.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Իրավաբանական գործունեություն 69.10.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հաշիվների կազմում, հաշվապահական հաշվառում, վերստուգիչ ծառայություններ (աուդիտ), խորհրդատվություններ հարկադրման հարցերով 69.20.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գլխամասային գրասենյակների գործունեություն 70.10.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հասարակայնության հետ կապերի գործունեություն 70.21.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ձեռնարկատիրական և կառավարման այլ հարցերով խորհրդատվական գործունեություն 70.22.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.11.1
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ճարտարապետության բնագավառում այլ գործունեություն 71.11.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Տրանսպորտային կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.12.1
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հիդրոտեխնիկական կառույցների, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.12.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Էներգետիկ կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.12.3
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն 71.12.4
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ճարտարագիտական այլ գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ 71.12.9
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ստուգիչ-չափիչ սարքերի ստուգաչափում, ստուգաճշտում 71.20.1
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Շենքերի և շինությունների տեխնիկական հետազննում 71.20.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի հսկողություն 71.20.3
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հակահամաճարակային ծառայություն 71.20.4
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Անասնաբուժական հսկողություն և սննդամթերքի արտադրության վերահսկում 71.20.5
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Արտադրատեսակների հավաստագրում 71.20.6
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ավտոմեքենաների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկում 71.20.7
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ այլ բնագավառներում 71.20.9
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում 72.11.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական գիտությունների բնագավառում 72.19.1
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ տեխնիկական գիտությունների և տեխնոլոգիաների բնագավառում 72.19.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում 72.20.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գովազդային գործակալություններ 73.11.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն 73.12.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում 73.20.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն 74.10.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն 74.20.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն 74.30.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 74.90.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Անասնաբուժական գործունեություն 75.00.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ 77.11.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Բեռնատար մեքենաների վարձույթ և լիզինգ 77.12.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթ և լիզինգ 77.21.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթ 77.22.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Այլ կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ 77.29.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ 77.31.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ 77.32.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ համակարգիչները, վարձույթ և լիզինգ 77.33.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ 77.34.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ 77.35.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 77.39.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ 77.40.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն 78.10.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն 78.20.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն 78.30.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն 79.11.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն 79.11.1
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն 79.12.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ 79.90.1
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ավիատոմսերի վաճառք իրականացնող գործակալությունների գործունեություն 79.90.2
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Դրամի և թանկարժեք արտադրատեսակների տեղափոխում 80.10.1
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Անվտանգության ապահովման այլ մասնավոր գործունեություն 80.10.9
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում 80.20.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Հետաքննությունների կատարում 80.30.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն 81.10.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Շենքերի ընդհանուր մաքրում 81.21.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Շենքերի և արդյունաբերական սարքավորանքի մասնագիտացված մաքրում 81.22.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 81.29.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն 81.30.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Կազմակերպությունների վարչարարական գրասենյակների համալիր գործունեություն 82.11.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Լուսապատճենում, փաստաթղթերի պատրաստում և այլ մասնագիտացված օժանդակ գործունեություն 82.19.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն 82.20.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում 82.30.1
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում 82.30.2
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Հարսանիքների, հանդիսավոր միջոցառումների համար սրահների տրամադրում 82.30.3
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Վճարների գանձում և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում 82.91.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Փաթեթավորման բնագավառում գործունեություն 82.92.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 82.99.0
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Պետական կառավարման կենտրոնական մարմինների գործունեություն 84.11.1
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Տարածքային կառավարման մարմինների գործունեություն 84.11.2
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեություն 84.11.3
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Հարկադրման գործունեության կառավարում և հսկում 84.11.4
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Բյուջեի կատարում, պետական հիմնադրամների ու պետական պարտքի կառավարում 84.11.5
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Վիճակագրության և սոցիոլոգիայի բնագավառում գործունեություն 84.11.6
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Սոցիալական ծրագրերի կառավարում 84.12.0
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում 84.13.0
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Միջազգային հարաբերությունների հետ կապված գործունեություն 84.21.0
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Պաշտպանության գործունեություն 84.22.0
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Արդարադատության և դատաիրավական բնագավառում գործունեություն 84.23.0
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման գործունեություն 84.24.0
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Հրշեջ ծառայությունների գործունեություն 84.25.1
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Արտակարգ այլ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն 84.25.2
O. Պետական կառավարում եվ պաշտպանություն պարտադիր սոցիալական ապահովություն Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն 84.30.0
P. Կրթություն Նախադպրոցական կրթություն 85.10.0
P. Կրթություն Տարրական կրթություն 85.20.0
P. Կրթություն Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն (հիմնական դպրոց) 85.31.1
P. Կրթություն Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն (ավագ դպրոց) 85.31.2
P. Կրթություն Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 85.32.1
P. Կրթություն Միջին մասնագիտական կրթություն 85.32.2
P. Կրթություն Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական այլ կրթություն 85.32.9
P. Կրթություն Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (ոչ լրիվ) 85.41.0
P. Կրթություն Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 85.42.1
P. Կրթություն Հետբուհական մասնագիտական կրթություն 85.42.2
P. Կրթություն Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում 85.51.1
P. Կրթություն Ռազմահայրենական և այլ արտադպրոցական դաստիարակություն 85.51.2
P. Կրթություն Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մշակույթի բնագավառում 85.52.0
P. Կրթություն Ավտոսիրողների վարորդական դպրոցների գործունեություն 85.53.1
P. Կրթություն Այլ վարորդական դպրոցների գործունեություն 85.53.9
P. Կրթություն Հաշվապահական դասընթացներ 85.59.1
P. Կրթություն Օտար լեզուների դասընթացներ 85.59.2
P. Կրթություն Համակարգչային դասընթացներ 85.59.3
P. Կրթություն Բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ 85.59.4
P. Կրթություն Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերման այլ դասընթացներ 85.59.5
P. Կրթություն Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 85.59.9
P. Կրթություն Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն 85.60.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Հիվանդանոցների գործունեություն 86.10.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Առաջնային բժշկական օգնություն 86.21.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Մասնագիտացված բժշկական օգնություն 86.22.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Ստոմատոլոգիական պրակտիկա 86.23.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն 86.90.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ 87.10.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ 87.20.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ 87.30.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Այլ սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ 87.90.0
Q. Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման 88.10.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Երեխաների խնամք 88.91.0
Q. Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 88.99.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն 90.01.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն 90.02.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Ստեղծագործական գործունեություն 90.03.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Մշակութային օբյեկտների գործունեություն 90.04.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Գրադարանների գործունեություն 91.01.1
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Ֆիլմադարանների և ձայնադարանների գործունեություն 91.01.2
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Արխիվների գործունեություն 91.01.3
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Թանգարանների գործունեություն 91.02.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Պատմական վայրերի ու կառույցների շահագործում և պահպանում 91.03.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների գործունեություն 91.04.1
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Բնական արգելոցների գործունեություն 91.04.2
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Խաղատների գործունեություն 92.00.1
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործում 92.00.2
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն 92.00.3
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Տեսախաղային տերմինալների շահագործում 92.00.4
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Վիրտուալ մոլեխաղերի հետ կապված գործունեություն 92.00.5
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Բուքմեքերական և խաղագումարով գրազի կազմակերպման գործունեություն 92.00.6
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Սպորտային օբյեկտների գործունեություն 93.11.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Սպորտային ակումբների գործունեություն 93.12.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Մարմնամարզական օբյեկտների գործունեություն 93.13.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Սպորտի բնագավառում այլ գործունեություն 93.19.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Հանգստի կազմակերպման գործունեություն ատրակցիոններով այգիներում և զբոսայգիներում 93.21.0
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Հրաձգարանների գործունեություն 93.29.1
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Բիլյարդի, բոուլինգի, սեղանի թենիսի և համանման խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն 93.29.2
R. Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն 93.29.9
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Անդամության վրա հիմնված առևտրային և ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների գործունեություն 94.11.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն 94.12.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Արհեստակցական միությունների գործունեություն 94.20.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կրոնական կազմակերպությունների գործունեություն 94.91.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն 94.92.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 94.99.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների նորոգում 95.11.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կապի սարքավորանքի նորոգում 95.12.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում 95.21.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կենցաղային սարքերի, տնային այգեգործական գույքի նորոգում 95.22.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կոշիկի նորոգում 95.23.1
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կաշվե արտադրատեսակների նորոգում 95.23.2
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում 95.24.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում 95.25.1
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Ոսկերչական արտադրատեսակների նորոգում 95.25.2
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում 95.29.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում և չոր մաքրում 96.01.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ ծառայություններ 96.02.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ 96.03.0
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Բաղնիքների գործունեություն 96.04.1
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեություն 96.04.2
S. Սպասարկման այլ ծառայություններ Այլ ծառայությունների մատուցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 96.09.0
T. Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. տնային տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների եվ ծառայությունների արտադրություն սեփական սպառման համար Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար 97.00.0
T. Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. տնային տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների եվ ծառայությունների արտադրություն սեփական սպառման համար Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար 98.10.0
T. Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. տնային տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների եվ ծառայությունների արտադրություն սեփական սպառման համար Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար 98.20.0
U. Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն 99.00.0