Главная / О нас / Библиотека

Библиотека

типы
темаавтор
название
год

2017

автор название год
ՀՀ ԱՎԾ Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ 2017թ. հունվար-հոկտեմբերին 2017 -
ՀՊՏՀ Բանբեր - 3/2017 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2017թ. հունվար-հունիսին 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու 3/59/ - 29 սեպտեմբերի, մաս 1,2,3,4,5 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017թ. հունվար-օգոստոսին 2017 -
Պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրություն 2016թ. Տարեկան տեղեկագիր 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N8(93)- 6 հոկտեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ 2017թ. հունվար-սեպտեմբերին 2017 -
ЕЭК Внешняя торговля товарами.Статистика Евразийского экономического союза 2016 год 2017 -
ЕЭК Взаимная торговля товарами.Статистика Евразийского экономического союза 2016 год 2017 -
Межгосстатком СНГ Социально-экономическое положение СНГ в январе-августе 2017г. 2017 -
Межгосстатком СНГ СНГ в 2016 году 2017 -
United Nations Модельный закон об официальной статистике 2017 -
Беларусь Внешняя торговля респ.Беларусь 2017г. 2017 -
Таджикистан Социально-экономическое положение респ.Таджикистан в январе-сентябре 2017г. 2017 -
Межгосстатком СНГ Статистика /статистический бюллетень/ - 2/552/ - 2017г. 2017 -
Беларусь Статистический ежегодник респ.Беларусь 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. "Конституционный закон РА", "Регламент национального собрания" 2017 -
Госкомстат РФ Российский статистический ежегодник 2016г. 2017 -
Eurostat,IEA,OECD Руководство по энергетической статистике 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2017թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017թ. հունվար-սեպտեմբերին 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N9(94)- 10 նոյեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N67(1342)- 15 նոյեմբերի 2017 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N68(1343)- 15 նոյեմբերի 2017 2017 -


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Следующий   >>