Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % / 2021

Սկսած 2015թ.-ից ՀՆԱ ցուցանիշը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից հաշվարկվում է համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 (ԱՀՀ 2008) միջազգային ստանդարտի: Ըստ ԱՀՀ 2008-ի վերանայվել են նաև 2012-2014թթ. ՀՆԱ ցուցանիշները, որոնք համադրելի չեն սույն աղյուսակի 1990-2011թթ. ՀՆԱ ցուցանիշների հետ, որոնք հաշվարկված են համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 1993 (ԱՀՀ 1993) ստանդարտի:
1990-1993թթ. ցուցանիշներն հաշվարկված են մլն. ԽՍՀՄ ռուբլիներով

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ - 104.7 -
II եռամսյակ - 109.5 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 - 102
2019 - 101
2018 - 102.8
2017 - 102.1
2016 - 100.3
2015 - 101.2
2014 - 102.3
2013 - 103.4
2012 - 98.8
2011 - 104.3
2010 - 107.8
2009 - 102.6
2008 - 105.9
2007 - 104.2
2006 - 104.6
2005 - 103.2
2004 - 106.3
2003 - 104.6
2002 - 100.7
2001 - 104.1
2000 - 98.6
1999 - 100.1
1998 - 110.7
1997 - 117.7
1996 - 119.6
1995 - 261.2
1994 - 4161.1
1993 - 1495.6
1992 - 672.2
1991 - 179.8
1990 - -