Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % / 2020

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար - 109.2 52.3
Փետրվար - 109.1 108.9
Մարտ - 95.8 100.6
Ապրիլ - 83.6 87.1
Մայիս - 87.1 113.3
Հունիս - 92.4 114.8
Հուլիս - 89.8 109.7
Օգոստոս - 90.2 107.4
Սեպտեմբեր - 92.4 110.6
Հոկտեմբեր - 90.7 93.9
Նոյեմբեր - 89.3 90.0
Դեկտեմբեր - 91.2 127.7
Հունվար-Դեկտեմբեր - 92.5 -
Տարեսկզբից - 92.5 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 - 92.5
2019 - 107.8
2018 - 105.6
2017 - 107.7
2016 - 100.7
2015 - 103
2014 - 104.1
2013 - 103.5
2012 - 107.2
2011 - 106.1
2010 - -
2009 - -
2008 - -
2007 - -
2006 - -
2005 - -
2004 - -
2003 - -
2002 - -
2001 - -
2000 - -