Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Առևտրի շրջանառությունը, մլն. դրամ / 2021

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 188793.0 85.8 53.8
Փետրվար 225766.1 92.2 118.7
Մարտ 250213.9 104.6 109.5
Ապրիլ 254103.3 147.8 99.8
Մայիս 268231.0 117.6 106.0
Հունիս 284137.0 110.3 107.2
Հուլիս 300521.1 105.2 106.5
Օգոստոս 302752.6 105.0 100.2
Սեպտեմբեր 307270.6 101.4 101.6
Հունվար-Դեկտեմբեր - - -
Տարեսկզբից 2381788.6 106.4 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2021 - -
2020 2858057.8 86
2019 3249220.5 108.9
2018 2933313.0 108.8
2017 2605972.0 114.2
2016 2234376.3 101.1
2015 2277444.8 91.7
2014 2406320.7 101.7
2013 2328991.0 101.1
2012 2195505.8 103.7
2011 2049712.0 103.3
2010 1810191.5 105.6
2009 1573194.5 93.4
2008 1676740.4 107.9
2007 1421799.9 109.3
2006 1085506.6 113.6
2005 1071948.6 109.7
2004 973028.8 104.2
2003 865238.4 118.4
2002 694838.2 116.3
2001 592207.8 116
2000 494338.6 -