Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ / 2021

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 126663.9 87.5 78.2
Փետրվար 132341.4 87.7 104.0
Մարտ 145242.1 101.0 109.6
Ապրիլ 147226.7 115.5 101.2
Մայիս 152302.9 117.5 103.4
Հունիս 158850.9 112.2 103.9
Հուլիս 163887.8 114.4 103.1
Օգոստոս 165520.4 110.8 101.0
Հունվար-Դեկտեմբեր - - -
Տարեսկզբից 1192036.1 105.3 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2021 - -
2020 1708450.8 85.3
2019 1993439.3 114.6
2018 1725840.2 119
2017 1434321.1 114.6
2016 1247165.0 106.9
2015 1131754.4 100.7
2014 1085533.5 108.8
2013 991469.1 104
2012 943345.6 110.8
2011 843085.7 106.3
2010 773054.1 105.9
2009 698215.3 101.1
2008 698466.9 113.8
2007 571794.6 115.5
2006 475042.7 123.9
2005 362819.3 115.5
2004 315346.0 123
2003 230351.5 127.2
2002 177747.0 115.1
2001 187634.2 106.5
2000 178812.0 104