Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Սպառողական գների ինդեքսը, % / 2021

Ժամանակագրական շարքերը ներկայացված են տոկոսով (%)

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար - 104.5 102.2
Փետրվար - 105.3 100.6
Մարտ - 105.8 101.0
Ապրիլ - 106.2 101.3
Մայիս - 105.9 99.6
Հունիս - 106.5 99.2
Հուլիս - 108.2 99.5
Օգոստոս - 108.8 100.4
Տարեսկզբից - - 106.4

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 - 101.2
2019 - 101.4
2018 - 102.5
2017 - 101
2016 - 98.6
2015 - 103.7
2014 - 103
2013 - 105.8
2012 - 102.6
2011 - 107.7
2010 - 108.2
2009 - 103.4
2008 - 109
2007 - 104.4
2006 - 102.9
2005 - 100.6
2004 - 107
2003 - 104.7
2002 - 101.1
2001 - 103.1
2000 - 99.2