Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ / 2021

Ամսական ցուցանիշներում ներառված են նաև փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների տվյալները:

միջին ամսական (ընթացիկ տարվա վերջին ամսվա ցուցանիշը նախնական է և կճշգրտվի հաջորդ ամսում)

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 192441.0 100.8 -
Փետրվար 191639.0 102.5 99.6
Մարտ 198057.0 102.9 103.3
Ապրիլ 197578.0 108.0 99.8
Մայիս 197298.0 107.9 99.9
Հունիս 201197.0 110.5 102.0
Հուլիս 206297.0 107.5 102.5
Օգոստոս 201692.0 107.9 97.8
Տարեսկզբից 198368.0 106.0 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020** 189716.0 103.9
2019 182673.0 105.8
2018* 172727.0 104
2017 177817.0 101.9
2016 174445.0 101.6
2015 171615.0 108.2
2014 158580.0 108.2
2013*** 146524.0 104.1
2012 113163.0 104.7
2011 108092.0 105.3
2010 102652.0 106.9
2009 96019.0 109.9
2008 87406.0 117.8
2007 74227.0 119.2
2006 62293.0 119.7
2005 52060.0 119.8
2004 43445.0 124.9
2003 34783.0 127.3
2002 27324.0 111.6
2001 24483.0 107.8
2000 22706.0 112.6

* 2018թ.-ից ցուցանիշի հաշվարկման աղբյուրը ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (ՀՀ ՊԵԿ) Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազան է և ընդգրկում է 1 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունները: Մինչ տեղեկատվական աղբյուրի սույն փոփոխությունը, ցուցանիշը հաշվարկվում էր վիճակագրական մշտադիտարկմամբ ընդգրկված կազմակերպություններից հավաքվող հաշվետվությունների և հետազոտության հարցաթերթերի տվյալների հիման վրա: Առավել մանրամասն պարզաբանումները տե´ս http://www.armstat.am/file/article/sv_02_18a_142.pdf

2017-2018թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով ներկայացվում է նաև 2017թ. ցուցանիշն ըստ ՀՀ ՊԵԿ տվյալների բազայի, որը կազմել է 166004 դրամ:

** 2020թ. ցուցանիշը նախնական է:

*** Սկսած 2013թ.-ից ցուցանիշը հաշվարկված է ըստ «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246), որի համաձայն աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներում ներառվել են նաև գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները: 2012-2013թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով, 2012թ. ցուցանիշները վերահաշվարկվել են` գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի հաշվարկային (պայմանականորեն) դրույքաչափերը կիրառելու մեթոդով:
Աշխատանքի վարձատրության 2012-2017թթ. ցուցանիշներում ներառված է նաև զինվորականների վարձատրությունը: Համաձայն վերոնշյալ փոփոխությունների, 2012թ. վերանայված ցուցանիշը կազմել է 140739 դրամ: